Zašto Mojotizbor.mk?

MojIzbor.mk je platforma čiji je cilj transparentno i objektivno praćenje izbora u Republici Severnoj Makedoniji.

Pitanje izbora je u osnovi pitanje dobrog upravljanja i učešća. Kandidati i političke stranke pripremaju ponudu građanima sa svojim idejama i planovima za upravljanje jedinicama lokalne samouprave.

S tim u vezi, neophodno je podići standarde u vršenju vlasti, povećati odgovornost i nadležnost institucija i poboljšati uključenost i uticaj građanskog društva u donošenju odluka.

Osnovni cilj aktivnosti

Cilj projekta je dati građanima drugačiji, neutralan pogled na izbore i predizborne kampanje.

Komunikacijski kanali

Svi proizvodi su bili objavljeni istovremeno na web stranici, društvenih medija:Facebook, Twitter, i deo na Linkedinu. Zbirne informacije su poslate i kontaktima sa naše mailing liste, u obliku pres-saopštenja nacionalnim, lokalnim tradicionalnim i novim medijima, itd.

Trajanje aktivnosti

Aktivnosti traju oko 3 meseca, započinju raspisivanjem izbora, a završavaju pregledom ispunjavanja svih obaveza iz rokovnika DIK-a (podnošenje finansijskih izveštaja itd.)

Koliki i kakav tim je bio potreban za realizaciju?

U zavisnosti od aktivsnosti koje smo implementisali, bili su nam potrebni ljudi sa dobrim poznavanjem programa za prikazivanje i obradu podataka, koji su imali istraživačke sposobnosti i prikupljali i analizirali podatke.

Naravno, potreban vam je dizajner / neko sa iskustvom u platformama za dizajn / vizuelizaciju prikupljenih podataka koji će pripremati objave na način koji će biti razumljiv široj javnosti, i stručnjaci za web strane i društvene medije koji će objavljivati informacije.

Koja iskustva ne želite da ponovite?

Priprema takvih analiza nije nimalo laka, a još je teža kada su raspoloživi resursi ograničeni. Osim ograničenih finansijskih i ljudskih resursa, ono što dodatno komplikuje proces je činjenica da nisu svi podaci javno dostupni, a oni koji su dostupni nisu dostupni u otvorenom formatu.

Dakle, da biste dobili informacije javnog karaktera, morate da pričekate oko 15 dana, a i te informacije koje ćete dobiti nisu obradive. U takvim uslovima i resurs vreme postaje vrlo ograničen i neefikasno se koristi jer mali broj ljudi koji su već dostupni troše puno vremena na prikupljanje i obradu podataka kako bi ih imali u otvorenom formatu da bi se isti mogli iskoristiti za analizu.

Postignuti rezultati

Građani su bili bolje informisani o izbornom procesu i mogli su da upoređuju ​​obećanja kandidata i stranaka u ključnim oblastima kao što su obrazovanje, životna sredina, socijalna politika i slično.

Oni su dobili više informacija o profilima i aktivnostima kandidata i stranaka, kao i podatke o njihovom imovinskom stanju. Takođe su imali priliku da pročitaju i analize javnog mnenja i ocene kandidata i političkih stranaka, da saznaju rezultate od izbora, broj osvojenih mesta, izlaznost na izborima, raspodelu po strankama, pol i tako dalje.

Tokom projekta, postovi su bili targetirani na relevantnu publiku i primetili smo više aktivnosti na web strani i društvenim mrežama. Ono što je još važnije je da su neke od naših najava / infografika / analiza prenete lokalnim i nacionalnim medijima i dostupne putem agregatora vesti, pa čak i oni građani koji nisu pratili naše aktivnosti ili nisu imali pristup društvenim mrežama dobijali su uravnotežene informacije o izborima i izbornom procesu.

Ko stoji iza Mojizbor.mk

Mojizbor.mk je projekt Makedonskog centra za međunarodnu saradnju (MCMS).

MCMS je građanska organizacija osnovana 1993. godine. Vizija MCMS-a je mir, harmonija i prosperitet ljudi u Makedoniji, na Balkanu i širom sveta. MCMS sarađuje sa organizacijama građanskog društva i drugim činiocima u društvu kako bi postigao svoju viziju i ciljeve. Da bi delotvorno uticao na javne politike, MCMS radi na istraživanju i analizi kako bi svoje aktivnosti bazirao na činjenicama i promovisao obrazložene rasprave.

Sličan sadržaj

Postoji nekoliko organizacija koje posmatraju izbore i objavljuju informacije povezane sa njima, poput MOST-a i Civil-a. Pored toga, IDSCS redovno priprema i objavljuje priručnike za izbore i ima druge organizacije koje prate različite segmente izbora.

Sledeći koraci?

Pripremaćemo i deliti informacije i analize vezane za prevremene parlamentarne izbore zakazane za 12. april 2020. Otuda planiramo da objavimo analize (ne) ispunjenja obećanja sa prethodnih izbora, pregled kandidata za poslanike, pol, uzrast i obrazovanje istih, zatim koliko je kandidata bilo / još uvek su na funkciji, koja su obećanja stranaka u ključnim oblastima, tok predizborne kampanje itd.