Ko stoji iza opendata.mk?

Centar za građanske komunikacije osnovan je u aprilu 2005. godine kao nevladino, neprofitno i nestranačko udruženje građana. U svojih deset godina rada, CGK je svoj rad usmerio na dve grupe međusobno povezanih aktivnosti: (1) praćenje državnih institucija i na osnovu toga, davanje preporuka u odnosu na mere i politike za poboljšanje poslovanja, dobrog upravljanja, ekonomskog razvoja i smanjenja prostora za korupciju i (2) promovisanje sposobnosti novinara i posebne uloge medija i nevladinih organizacija u borbi protiv korupcije i povećanje transparentnosti, odgovornosti i nadležnosti državnih institucija.

Zašto su potrebni otvoreni podaci?

Otvoreni podaci osnovni su preduslov za tzv interoperabilnost.

Interoperabilnost označava sposobnost različitih sistema i organizacija da rade zajedno. U ovom slučaju to je sposobnost postizanja interoperabilnosti – ili ukrštanje različitih baza podataka.

Interoperabilnost je važna jer omogućava različitim komponentama da rade zajedno. Ova sposobnost integrisanja i spajanja komponenata od suštinske je važnosti za izgradnju velikih i složenih sistema.

Srž „zajednice“ podataka (ili kodova) je da jedan „otvoreni“ deo podataka sadrži u sebi materijal koji se može slobodno povezati sa drugim delom podataka.

Ova interoperabilnost je ključna za postizanje glavne praktične koristi kao rezultat „otvorenosti“: dramatično poboljšana sposobnost kombinovanja različitih baza podataka kako bi se razvilo više i bolji proizvodi i usluga (ove prednosti su detaljnije objašnjene u delu „Zašto“otvoreni podaci).

Osnovni cilj aktivnosti

Osnovni cilj je otvoriti podatke koji su neophodni za rad i funkcionisanje ljudi. Fokus je na tri ciljne grupe: novinarima, nevladinim organizacijama i građanima.

German Filkov– Centar za građanske inicijative

Linkovi