Blog predstavlja onlajn platformu koja prikazuje niz tekstova, najčešće hronološkim redosledom. Blog sadrži tekstualne sadržaje (popularno nazvani “blogovi”) koje je napisao jedan ili grupa autora. Blogovi sadrže stavove i mišljenja o različitim temama, zavisno od podele  i tematike bloga na kojem su objavljeni.

Kvalitet sadržaja, redovno objavljivanje, dobar dizajn i uspostavljena prisutnost na društvenim medijima rangirani su kao četiri najveća faktora za kredibilitet jednog bloga.

Prosečni blog sadrži 1.050 reči.

Blogovi nasuprot internet (web) stranica

Blogovi se često izjednačavaju sa tradicionalnim web stranicama. Uostalom, mnoge web stranice imaju kategoriju ,,Blog” na svojoj platformi. Vlasnici biznisa vide korist u nametanju sebe kao autoriteta u svojoj oblasti rada. Zbog toga objavljuju svoja viđenja i mišljenja o srodnim temama kako bi privukli pažnju potencijalnih kupaca.

Koje su glavne razlike između bloga i web stranice?

Pre svega, web stranice koje integrišu i blogove ne ažuriraju sadržaj redovno. One objavljuju nove ,,blogove” kada im je potrebna promocija nekog novog proizvoda ili kada imaju neku novu aktivnost za koju žele “širiti glas”. Privlačenjem više čitatelja, kompanije podižu svest javnosti o svom brendu i grade poverenje kod potencijalnih kupaca.

Suprotno tome, blog često zahteva redovno objavljivanje novog sadržaja (zavisno od dinamike objavljivanja koju određuju pojedinci ili organizacije koje vode određeni blog) kako bi blog ostao relevantan.

Svrha blogova objavljenih na posebnim poslovnim web lokacijama je promocija vlastitog sadržaja, a ne podsticanje debate ili diskusije o određenom pitanju. Blogovi se obično objavljuju u cilju informisanja, ali i radi podsticanja diskusije i debate o nekoj problematici. Blog kao što je to Res Publika (www.respublica.edu.mk) bavi se društveno-političkim i socijalnim pitanjima i osmišljen je tako da ponudi građanima mesto informisanja, ali i uključenje u diskusiju o pitanjima koja ih direktno pogađaju.

Sa druge strane, postoje lični blogovi koji su kreirani na popularnim temama i koji daju savete ljudima koji su zainteresovani za te teme (na primer, takav je blog Monike Poter, koji se fokusira na hranu i preporuke za mesta u gradu u kojima možete pronaći dobre lokale za hranu).

U današnje vreme pokretanje bloga je vrlo jednostavno. Sve što treba da uradite je da otvorite svoj profil na nekoj od blog platformi (najpopularnija je WordPress) i da odlučite šta želite da postignete svojim blogom.

Prosečni čitalac se ne zadržava na jednom blogu duže od jednog minuta. Otuda je potrebno odmah skrenuti pažnju na ponuđene sadržaje.

Blog je odlična prilika za postavljanje nekih pitanja i privlačenje istomišljenika sa kojima ćete moći da razmenjujete stavove. Blog je ujedno i alat putem kojeg se možete izraziti o svojim interesima. To mogu biti različite teme, a za svaku od njih postoji čitalačka publika, bez obzira da li se radi o hrani, dizajnu, modi ili političkom blogu.

Često postoji zabluda da kada se piše blog na složenijoj temi (npr. Poreske regulative, strana ulaganja itd.) zahteva pisanje na “višem” nivou. Međutim, najbolji blogovi glavnu kauzu prenose na sažet i jasan način, na način koji će biti dostupan široj publici.

Vordpres (WordPress.com) je najpopularnija platforma za blogiranje. Jedna četvrtina web stranica širom sveta (preko 80 miliona web stranica) oslanja se upravo na ovu platformu.

Blogovi koji sadrže fotografije na svakih 70-100 reči se više šeruju putem socijalnih medija.