Digitalni aktivizam drastično je promenio način izražavanja nezadovoljstva i kritike prema društvenmh i političkim pitanjima u poslednje dve decenije. Pametni telefoni, Internet i dostupnost niza drugih alata i servisa omogućili su organizaciju niza različitih pokreta koji su mobilizovali veliki broj građana kako bi se postigao određeni uticaj ili izazvale promene. Svakog dana na Internetu osvanu razni novi oblici aktivizma koji zaobilaze tradicionalne kanale političkih i društvenih pokreta. Oni prvenstveno koriste tehnologiju i društvene mreže za umrežavanje i nude alternativne perspektive organizacije i integracije.

Iz velikog broja različitih taktika koje su sigurno isprepletene u onlajn I oflajn aktivnostima, izdvojićemo nekoliko koje su dominirale poslednjih godina kako u Makedoniji tako i širom sveta.

Blogiranje

To podrazumeva upotrebu bloga kao internet forme kako bi se uticalo u smeru postizanja neke društvene promene. Ljudi koriste blogove za borbu protiv različitih oblika socijalne nepravde, poput nepravednog stavljanja u zatvor, korupcije u Vladi, degradacije životne okoline, kršenja ljudskih prava itd.

U osnovi, blog je sjajno sredstvo za aktivizam, jer omogućava svima koji imaju internet vezu da pokrenu kampanju za društvene promene sa potencijalom da se čuje vaš glas, kako na lokalnom, tako i na globalnom nivou. Običnim građanima daje neverovatnu moć da se suprotstave vlastima, deluju kao alternativni izvori informacija, organizuju pristalice i lobiraju kod onih koji su na vlasti.

Pokretanje bloga i blogiranje nije ništa složenije od otvaranja e-pošte i dopisivanja sa prijateljima.

Sadržaj blogova je vidljiviji pretraživačima, ostaje relevantan dugo vremena i sjajan je dokaz razvoja određene aktivnosti. Sadržaj može da objavi jedan ili više autora ili anonimno. Isti na jednom mestu može da sadrži više vrsta multimedijskog sadržaja, što daje dodatni prostor u poređenju sa statusima, video zapisima ili objavama fotografija na društvenim mrežama.

Mikro web stranice - Mikrosajtovi

To su web stranice namenjene samo jednoj određenoj temi ili problemu koji se temeljno obrađuje. Te mikro-stranice često mogu biti deo određene kampanje ili mogu podržati neku složeniju borbu za promene.

Alati koji nude brzu i funkcionalnu izradu web stranica omogućavaju češće pojavljivanje takvih mikro stranica sa različitim funkcijama u sebi.

Lokalno postoji nekoliko dobrih primera na ovu temu:javendolg.mk,patnitrosoci.mk,skopjesezagreva.mk i drugi.

Targetiranje plaćenog pretraživanja – Paid Search targeting

Svakodnevno se na Google-u dogodi više od 3,5 miliona pretraživanja. Plaćeni oglasi se prikazuju i kada se prikaže većina rezultata. Ovi su oglasi jedan od najučinkovitijih načina za efikasno prenošenje vaše poruke na dobro targetirani način. Znate koje biste ljude pretraživali uz određenu ključnu reč ili frazu, pogađate njihovu nameru, pripremite oglas samo za njih i dobijate klik. Kreativnom upotrebom ova taktika može da se usmeri ka preuzimanju dnevnog reda određene teme ili jednostavno ka predstavljanju druge strane problema ciljnoj publici do koje je inače teško doći. Takođe se iste taktike mogu koristiti u tzv ego-surfin (kada guglate i pretražujete o samom sebi).

# Hashtag kampanja

Verovatno je jedna od najučinkovitijih taktika digitalnog aktivizma upotreba haštaga. Haštag je zapravo ključna reč, fraza ili akronim sa # ispred sebe, koji podrazumeva temu o kojoj pišu (zalažu se) mnogi korisnici društvenih mreža. Sve je započelo sa Twitterom kada su korisnici osetili potrebu da efikasnije prate njihove rasprave, a zatim preraslo u jednu od osnovnih funkcionalnosti bilo kog sledećeg servisa.

Jedan od najnovijih globalnih primera haštaga aktivizma je pokret #MeToo koji se javno oglasio protiv seksualnog uznemiravanja i zloupotrebe. Kampanja je započela u oktobru 2017. godine i vrlo brzo je dobila svoje lokalne varijante.

I pored toga što takve kampanje najčešće kreću sa Twittera, ipak, danas često znaju brzo i efikasno da se prošire na Instagram, YouTube, Facebook i druge platforme. Moć ove vrste kampanja leži u sposobnosti brze mobilizacije velikog broja aktivnih korisnika društvenih mreža i na taj način povećanja vidljivosti same kampanje. To će uticati na centre za donošenje odluka i istovremeno podstaknuti veći broj ljudi da se aktivno uključe uz konkretniju podršku.

Lokalno, jedna od prvih i najmoćnijih haštag kampanja bila je kampanja # protestiram, koja je započela nakon pokušaja zataškavanja incidenta na trgu u Skoplju nakon kojeg je ubijen mladić.

Kada pokušavate da stvorite takvu kampanju, važan je izbor samog haštaga. Cilj takvih kampanja je postaviti okvir u kojem će se odvijati diskusija. Dobro odabrani haštag može pozitivno da utiče na definiciju vrednosti povezanih sa političkom pozicijom i privući više ljudi da razgovaraju o toj temi. Haštag je često polarizovana reč koja nadahnjuje ljude da zauzmu stav i da raspravljaju o njemu. Odgovarajući lokalni primer je haštag #PoslušajJe vezan za kampanju 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja.

Jedan od osnovnih recepata za uspeh haštaga je obezbediti kritičan broj pristalica u ranim fazama njegove upotrebe. Pre pokretanja haštaga, važno je proveriti da li je pre toga bio korišćen (ćirilično i latinično) od neke druge strane (može biti i neka druga država, jezik itd.). Sve ovo ima za cilj izbegavanje nepotrebnog uplitanja nekoliko različitih sadržaja u dalju komunikaciju.

Onlajn (politička) parodija i satira - memovi

Ako bih uzeli u obzir Limor Šifmanovu definiciju internet memova kao društveno konstruisani javni diskurs u kojem različite varijacije memova predstavljaju različite poglede i perspektive, onda možemo lako da shvatimo zašto su memovi moćno sredstvo za razumevanje opšteg mišljenja društva. Isto važi i za memove koji se dotiču trenutnih društveno-političkih tema. Oni odražavaju stavove o tome kako treba ili ne treba da bude određena politička stvarnost.

Memovi imaju moć brze i masovne razmene informacija I šerovanja i tako dosežu ogromnu publiku. Iako se sam čin razmene informacija često kritikuje kao „lažni“ aktivizam, ipak kada je reč o političkom sadržaju, neke konkretne studije potvrđuju da je to zapravo važna i osetljiva aktivnost. Deljenje takvog sadržaja znači da su nadvladani strahovi od kršenja lične privatnosti u smislu političkih stavova i slično. Nedavna istraživanja pokazuju da Internet memovi igraju važnu ulogu u političkom izražavanju i građanskoj emancipaciji.

Intagram i Facebook profili / stranice posvećeni takvom sadržaju danas su posebno relevantni I aktuelni. Od lokalnih primera možemo izdvojiti: Seir, Prosečni Makedonac u Evropi, kamaj.net i drugi.

Globalna platforma na kojoj se ova kultura najviše razvija je reddit. Ovaj servis poseduje i najpopularniji servis za objavljivanje memova – giphy.com. Memovi se mogu kreirati putem različitih onlajn servisa ili mobilnih aplikacija, a istorija svetski poznatih memova arhivira se na knowyourmeme.com