Tehnologija igra važnu ulogu u širenju informacija, bez obira da li se radi o podizanju svesti javnosti ili poziva na akciju. Sada je, za razliku od pre deset ili dvadeset godina, mnogo lakše podeliti informacije sa većom grupom putem e-pošte ili Twittera, okupiti ljude za događaj putem Facebooka ili potpisati peticiju change.org. Dostupni digitalni alati (internet, mobilni telefoni, društveni mediji itd.) nude gotovo neograničenu mogućnost aktivistima da se uključe u procese društvenih i / ili političkih promena, odnosno za tzv. digitalni aktivizam.

Digitalni alati imaju niz prednosti, ali evo 7 razloga zašto da ih koristite u sledećoj aktivnosti promene:

1. Dokumentovanje i kombinovanje

Najosnovnija mogućnost digitalne tehnologije je dokumentovanje, odnosno pretvaranje informacija u digitalni format, iz kojeg se može napraviti neograničen broj kopija. Stvaranje sadržaja, bilo da se radi o tekstu, videu, audio, vizuelnom sadržaju itd. a ujedno i njegova popravka i prilagođavanje je lakša i potrebno je mnogo manje vremena i novca.

Pored toga, digitalne aplikacije imaju mogućnost usmeravanja sirovih neobrađenih informacija u korisniji oblik grupiranjem ili povezivanjem sa drugim informacijama u formatu nazvanom „mashup“.

2. Organizovanje / regrutovanje i povezivanje

Digitalni alati pomažu u poboljšanju unutrašnje organizacije olakšavajući komunikaciju. Oni nude mogućnosti za individualnu i grupnu komunikaciju i smanjuju troškove i vreme za regrutovanje novih i zadržavanje postojećih sledbenika. Takođe omogućavaju povezivanje i organizovanje van granica zemlje, a mogu se stvoriti i veće mreže pristalica.

3. Ko-kreiranje

Kreiranje planova ili proizvoda koji uključuju velik broj pojedinaca ili grupa olakšava se upotrebom digitalnih alata. Ovakvi procesi zahtevaju stalnu razmenu informacija, odobravanja i dopunjavanja.

Pojedinci koji se nalaze na različitim geografskim lokacijama teško bi mogli da rade na istom projektu ili aktivnostima bez upotrebe Interneta ili digitalnih alata.

4. Razmena resursa

Slanje i primanje informacija i / ili resursa (novca) mnogo je jednostavnije i brže uz upotrebu digitalne tehnologije. Fizička udaljenost više nije prepreka, a i vreme čekanja drastično je smanjeno. Prikupljanje sredstava za podršku određenoj akciji omogućeno je različitim platformama za “crowdsourcing”.

5. Diskusija / debata

Uključivanje različitih mišljenja i otvaranje rasprave o određenom pitanju posebno je važno kada se zalažete za promene. Na primer, socijalni mediji nude priliku za sudelovanje u raspravama i diskusijama o određenim pitanjima, istovremeno omogućavajući zainteresovanim stranama da čuju / vide različita mišljenja.

6. Razmena informacija u realnom vremenu

Sposobnost razmene informacija u realnom vremenu posebno je važna kada se organizuju aktivnosti za društvene i / ili političke promene. Uz pomoć digitalne tehnologije i alata, svaki pojedinac ima mogućnost prenosa informacija / slika / video zapisa sa određenog mesta u realnom vremenu.

7. Bezbednost i zaštita

Digitalna tehnologija ne samo da pomaže aktivistima da rade zajedno, već može poslužiti i kao zaštita, omogućavajući im da zaobiđu cenzuru ili izbegnu nadzor i praćenje.