Поткасти

Темнината е зад нас, светлината е пред нас

24.02.23

Признавањето на Македонската православна црква – Охридска архиепископија од страна на Српската православна црква во мај 2022 година донесе...

Toxic clubbing

12.01.23

Отворањето на двата културни клуба за афирмација на бугарските културни вредности во Р.С Македонија, наречени по двете контроверзни историски...

Незавршени поглавја – јавна администрација и антикорупција

09.12.22

Јавната администрација и борбата против корупцијата се теми кои се од клучна важност за приближување на Република Северна Македонија кон...