Поткасти

Ќе се спаси ли Скопје со новиот Генерален урбанистички план?

03.03.23

Скопје како град во изминатите 2 децении подлежи на бескруполозно градежно дивеење, отсуство на разумна и јасна идеја при урбанистичкото...

Ќе го продолжи ли јагулата своето „свадбено патување“?

04.02.23

Европската јагула, која кај нас е присутна во водите на реката Црн Дрим, односно Охридското езеро е уште една од многуте необични природни...

Како ќе изгледа Вардар за 100 години од сега?

15.12.22

За само педесетина години, водата во реката Вардар, од подобна за капење, станува загадена до степен кој подразбира избегнување контакт со неа. Ако...