fbpx

Abortet selektive në bazë të gjinisë: Thirrje për zgjimin e Patriarkatit

Adora Limani

Adora Limani 400x500Çështja e aborteve selektive sipas gjinisë është një thirrje zgjimi për zgjuarsinë e grave dhe vajzave të nënçmuara.

Më shumë
  497 Klikime
  0 Komente

Si të përmirësojmë kulturën juridike në Maqedoni

Natali Petrovska

Natali Petrovska 400x500Të gjithë këta faktorë ndikojnë në mënyrën se si do të përpiloheshin vendimet gjyqësore, si dhe cilësia e tyre, e cila është thelbësore për ekzistimin e jurisprudencës që do të ofrojë ushtrimin dhe sigurimin e lirive dhe të drejtave themelore të qytetarëve, si dhe subjekteve të tjera në vend.

Më shumë
  338 Klikime
  0 Komente

A është i mundur intimiteti dinjitoz digjital?

Nikola Donev, Radovan Spiridonov

Donev SpiridonovNe si komb duhet të mësojmë se si ta respektojmë siç duhet intimitetin dhe si t'i ndëshkojmë me drejtësi kriminelët që rrezikojnë gratë.

Më shumë
  375 Klikime
  0 Komente

Gjykimet online – një ide e domosdoshme apo ide e stërmadhuar pa nevojë?

Jasmin Kallaç

goran janev 400 500Digjitalizimi dhe gjykimet online nënkuptojnë që gjykatat, zyrat e prokurorëve dhe autoritetet e tjera kompetente, madje dhe avokatët, të kenë të instaluar pajisje kompjuterike dhe teknike dhe punonjës që dinë të punojnë me to. Situata reale është larg nga diçka e tillë.

Më shumë
  327 Klikime
  0 Komente

Gjyqësia kroate mbron shkelësit me gjykime të turpshme - veçanërisht ata në pozitat e pushtetit

Bojana Guberac

Bojana Guberac 400x500Rasti i Mara Tomasheviç, i cili në vitet e fundit i ka pushtuar mediat, përshkruan gjallërisht se si gjyqësori kroat, pavarësisht fitores së fundit të sektorit civil, vazhdon të mbrojë shkelësit - veçanërisht ata në pozicionet e pushtetit. Sidoqoftë, problemi i dhunës ndaj grave në Kroaci është shumë më i thellë dhe qëndron në modelet patriarkale që natyrisht, janë të vështira të zgjidhen.

Më shumë
  582 Klikime
  0 Komente

“Dhoma publike” (Јавна соба) është vepër penale dhe betejën duhet ta bëjmë së bashku

Ivan Durgutov

Ivan Durgutov 200x250Ringjallja skandaloze e të ashtuquajturës "Dhoma Publike" dëshmoi se kalimi i një viti, përveç një pandemie dhe skadimi i 365 ditëve kalendarike, nuk solli asgjë tjetër dhe të re në institucionet kompetente në lidhje me (mos)veprimin e tyre. Nga muaji janar i vitit 2020, deri në këtë moment, çështja është ende në fazën e procedurës para-hetimore dhe është e paqartë se kur mund të priten të intensifikohen aktivitetet dhe vendimi i ardhshëm i prokurorit publik.

Më shumë
  170 Klikime
  0 Komente

Drejtësia më në fund duhet të qëndrojë në mbrojtjen e personave transgjinorë

Biljana Ginova, Lila Miliq

Ginova MilicPavarësisht rekomandimeve të Komisionit Evropian dhe Këshillit të Evropës, por edhe detyrimi që rrjedh nga vendim gjyqësor të cilin një burrë transgjinor e fitoi kundër vendit në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut, Republika e Maqedonisë së Veriut ende nuk ka miratuar zgjidhje ligjore që do të mundësojë njohjen ligjore të gjinisë, me çka vazhdon të prodhojë transfobi dhe dhunë strukturore mbi njerëzit transgjinorë.

Më shumë
  451 Klikime
  0 Komente

Gjykatat nuk janë gryka e ngushtë e drejtësisë në Maqedoni

Petar Todorovski

Petar Todorovski 200x250Perceptimi i përgjithshëm është se gjykatat në Maqedoni janë burimi kryesor i padrejtësive. Por a është ky rasti në shumicën dërrmuese të lëndëve në të cilat janë paditur qytetarët e zakonshëm?

Më shumë
  546 Klikime
  0 Komente

Gjykatat nuk kanë kushte për punë të drejtpërdrejtë në gjykatë, e lëre më për online

Janaki Mitrovski

Janaki Mitrovski 200x250Masat populiste dhe fasadë, të tilla si online gjykimet, vetëm do të dëmtojnë të drejtat e qytetarëve dhe të të akuzuarve, si dhe do të dëmtojnë vetë procedurat.

Më shumë
  539 Klikime
  0 Komente

Kushtetuta në konflikt me pandeminë

Prof. Dr. Svetomir Shkariq

svetomir skarik 200x250Pandemia teston qëndrueshmërinë e së drejtës dhe cilësinë e tij, ndryshon mënyrën e funksionimit të autoriteteve qendrore dhe lokale dhe ngre të drejtën për jetë në nivel më të lartë se e drejta për liri, e drejta për privatësi dhe e drejta për religjion.

Më shumë
  565 Klikime
  0 Komente

„Gjithçka është në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet“

Vildan Dërpljanin

Vildan Drpljanin 200x250Korniza ligjore duhet të jetë në dispozicion të punëtorëve dhe t’ju ofrojë informim më të thjeshtësuar dhe më të kuptueshëm mbi të drejtat dhe procedurat për mbrojtje.

Më shumë
  1389 Klikime
  0 Komente

Pse "bilbilfryrja " është thelbësore për botën e sotme

МК  SR

Bojan Perkov

Bojan Perkov 200x250Pavarësisht se cili është motivi që dikush të dalë me informata të ndjeshme dhe kështu t'i "fryjë bilbilit", nëse në këtë mënyrë realizohet interesi publik, d.m.th., tregon në shkelje të ligjit, praktika korruptive dhe anomali të tjera sociale, është e nevojshme që këtij personi t’i sigurohet mbrojtje juridike nga hakmarrja dhe mbështetje më e gjerë e publikut. Vetëm në këtë mënyrë mund të zhvillojmë kulturë rebelimi, e cila në një mënyre përbën alarmim, dhe pa rebelim kundër padrejtësisë nuk mund të shpresojmë në zhvillimin dhe ruajtjen e vlerave demokratike.

Më shumë
  2238 Klikime
  0 Komente

A është paraburgimi dënim i fshehur para vendimit gjyqësor?

MK

Jasmin Kalaç

Jasmin Kalac 200x250Në institucionet e paraburgimit në shtetin tonë ka më tepër persona të ndaluar, ndonjëherë madje edhe shumë më tepër se kapacitetet ekzistuese. Shtrohet pyetja nëse paraburgimi u shndërrua në dënim të feshur para vendimit gjyqësor, sepse mundësia personi i cili ka kaluar muaj, ndonjëherë edhe vite në paraburgim të shpallet i pafajshëm, çdo herë ekziston.

Më shumë
  6400 Klikime
  0 Komente

Се води војна со зборови над телата на жените

Катја Ајверсен (Katja Iversen)

BUmXj1ka 200x250Оваа година, Генералното собрание на Обединетите нации ќе одржи состанок на високо ниво, со цел да се потврди заложбата на земјите членки за испорака на универзално здравствено покритие (УЗП), вклучително и заштита од финансиски ризици и пристап до основните здравствени услуги, лекови и вакцини за сите. Прашањето што сè уште не е одговорено е колку земјите се обврзуваат на обезбедување услуги со кои се задоволуваат потребите кои  се единствени за девојчињата и жените, како дел од нивната имплементација на УЗП.

Më shumë
  1633 Klikime
  0 Komente

Shoqëria do të ketë dobi më të madhe nga puna me interes publik ose burgu shtëpiak

m-r Jasmin Kalac

Puna me interes publik paraqet risi kyç në reformën e sistemit tonë penitenciar dhe ndëshkues-juridik dhe qëllim prioritar i politikës së qeverisë. Shërbimi i provës në shtet, duhet sa më shpejtë ta gjejë vendin e vet në sistemin e zbatimit të sanksioneve penale, dhe roli i saj në periudhën që vijon duhet të bëhet rol i rëndësishëm në parandalimin e krimit, mbrojtjen e personave të dënuar nëpërmjet humanizimit të veprimit ndaj tyre, risocializimit dhe rehabilitimit të tyre si dhe ndaj mbrojtjes së shoqërisë.

Më shumë
  3052 Klikime
  0 Komente

Qëndrimet parimore dhe mendimet juridike si burim (problematik) i të drejtës

m-r Emilija Llokvenec

Autorizime i Gjykatës Supreme që të japë kuptime interpretuese për çështje të rëndësishme juridike, të krijuara in abstracto, është i njohur vetëm në sistemet juridike që janë zhvilluar nën ndikimin e modelit sovjetik, të bazuar në formalizëm dhe centralizëm.

Më shumë
  3545 Klikime
  0 Komente

Vallë nëse kontrolli i përshtatshmërisë dhe miratimi i gjykatësve  në Shqipëri e afron shtetin ndaj UE?

МК   ALB

prof. d-r Ramadan Çipuri

Ramadan Cipuri 200x250Procesi i kontrollit nuk duhet të fillojë nga sistemi gjyqësor, por nga përfaqësuesit ekzekutiv dhe nga anëtarët e parlamentit, jo vetëm të atyre që sot janë në pushtet, por edhe të atyre që me vite e kanë udhëhequr vendin. Hetimi i pronës dhe të punës së nëpunësve qeveritar dhe të deputetëve do të ndikojë fuqishëm në mbarë shoqërinë dhe ajo që është më me rëndësi, fuqishëm do ta godas mentalitetin e të paprekshmëve.

Më shumë
  1725 Klikime
  0 Komente

Zgjidhja e përgjimit masiv paraqet interes publike!

МК   ALB

d-r Jana Llozanoska 

Jana Lozanoska 200x2501Rastet e PSP fillojnë të ngjajnë në shou gjykime të cilat kanë për qëllim që ti tregojnë opinionit se drejtësia është e kënaqur me vetë aktin  e gjykimit dhe me përndjekjen penale. Por, parashtrohet pyetja a është ashtu gjatë ekzistimit të keqpërdorimeve masive apo në realitet bëhet fjalë për pamundësi të realizimit të drejtësisë për shkak të madhësisë dhe të peshës së veprave të kryera.

Më shumë
  1652 Klikime
  0 Komente

 • Blogo +

  Bashkohuni me ekipin e bashkëpunëtorëve dhe sugjeroni një temë ose dërgoni një tekst, me foton tuaj dhe një biografi të shkurtër në info@iks.edu.mk.

  Lexo më shumë

 • Udhëzime +

  Tekstet duhet të përmbajnë ndërmjet 900 dhe 1300 fjalë dhe duhet të shkruhen në paragrafë të shkurtër, në një stil të kuptueshëm dhe joformal.

  Lexo më shumë

 • Shkarko +

  Ne dëshirojmë të nxitim një debat të shëndetshëm në lidhje me interesin publik dhe për këtë arsye t'i inkurajojmë lexuesit të lënë komente të arsyeshme dhe konstruktive në të gjitha blogјet tona, përfshirë edhe kritika të forta.

  Lexo më shumë

 • 1

Na ndiq