fbpx

aida ramusovic 120x160

Aida Ramushoviq është e përfshirë në gazetari dhe media për më shumë se 15 vjet. Ajo ka punuar si gazetare dhe producente në radio dhe në televizion. Si redaktore e programit informativ “Vjesti” për një kohë të gjatë, Aida u bë ombudsmani i parë i mediave në Mal të Zi. Aida Ramusoviq është drejtoreshë e OJQ-së NOMEN dhe punon si këshilltare për media dhe si eksperte e marrëdhënieve me publikun.

Abdulmenaf Bedzeti 120x160Abdulmenaf Bexheti është profesor në Fakultetin e Biznesit dhe Ekonomisë në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetovë dhe është anëtar i rregullt i ASHAM-it. Në vitin 2002, mbrojti doktoraturën në Fakultetin e Ekonomisë në UKIM dhe ka mbi 80 punime shkencore të botuara, katër libra dhe mbi 300 artikuj (analiza, kolumne, ese, etj.). Ai është aktiv në jetën shoqërore dhe merr pjesë në debate të profesionale, shkencore dhe tryeza të ndryshme të rrumbullakëta në vend dhe më gjerë. Bexheti ishte anëtar i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë nga viti 1996 deri në vitin 1998 dhe më parë ishte zëvendës u.d. i Drejtorisë së të Ardhurave Publike.

Alban Dafa 120x160Alban Dafa është studiues për menaxhim dhe siguri në Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDN). Puna e tij fokusohet në institucionet shqiptare për siguri dhe mbrojtje dhe reforma në menaxhim, që kanë të bëjnë me aderimin në BE. Para se t’i bashkëngjitet IDN-së, ai shërben në forcat detare shqiptare si komandant i anies patrulluese, navigator dhe hidrograf i ri. Ka diplomuar në Akademinë e Forcave Detare në SHBA dhe është Çhevening alumni bursës.

Aleksandar Samardjiev120x160Aleksandar Samarxhiev është student i masterit në Institutin për Studime në Komunikim. Pas diplomimit në gazetari në vitin 2004, ai filloi të punojë për stacionin televiziv lokal të Tetovës Kiss. Në vitin 2007, pasi mori një certifikatë ndërkombëtare në gazetarinë e Internetit në Hollandë, ai u emërua redaktor i faqes së internetit. Që nga viti 2009 ai është kryeredaktori i Kiss TV. Që nga viti 2004 ai ka punuar si korrespodent për disa media kombëtare. Ai bashkëpunoi me gazetën “Vreme” nga viti 2004 deri në vitin 2007 dhe nga viti 2008 me Sitel TV dhe gazetën “Nova Makedonija”. Që nga korriku i vitit 2013, ai ka qenë korrespodent i Radios Evropa e Lirë.

Alexandra Voudouri 120x160Alexandra Voudouri është një gazetare, e lindur në Athinë. Ajo ka studiuar në Universitetin Kombëtar të Athinës (studimet deridiplomike) dhe në Shkollën e Gazetarisë, Medias dhe Studimeve Kulturore - Universiteti Cardiff, Mbretëria e Bashkuar (studimet master). Ajo në punën e saj mbulon çështje diplomatike dhe evropiane, ndërsa përqendrohet në zhvillimet në Evropën Juglindore dhe kryesisht në Ballkan. Ajo aktualisht është një analiste e punëve të jashtme për shërbimin e lajmeve Macropolis.gr, ndërsa prezanton një emision të përditshëm që në fokus ka çështjet diplomatike dhe ndërkombëtare në stacionin e radios të Komunës së Athinës, Athina 9.84fm.

Aleksandra Gjurkova 120x160Aleksandra Gjurkova punon në Institutin për Gjuhën Maqedonase "Kërste Misirkov" në Universitetin "Shën Cirili dhe Metodij” në Shkup. Ajo ka mbaruar Studimet Klasike në Fakultetin Filozofik në Shkup (1996), Degët e Masterit (2001) dhe Studimet e Doktoratës (2006) në Studimet Maqedonase në Fakultetin e Filologjisë në Shkup. Ai ka studiuar në Institutin e Studimeve Sllave në Universitetin e Vjenës (1999/2000), në Institutin e Studimeve Sllave në Universitetin e Lozanës (2002/03), dhe në Institutin e Vjetër Sllav në Zagreb (2010). Ajo është e angazhuar si studiuese e disa projekteve në fushën e historisë së gjuhës maqedonase, Drejtshkrimit të gjuhës maqedonase dhe si studiuesja kryesore e projektit Planifikimi i gjuhës dhe politikat gjuhësore në Republikën e Maqedonisë. Ajo ka botuar mbi 50 edicione bibliografike në fushën e sintaksës sllaviste kishtare, sociolinguistikës dhe stilistikës në revistat shkencore vendase dhe të huaja (Gjuha Maqedonase, Studime Filologjike, Spektri, Stylistyka, Slavia, Slovo). Është anëtar i Komisioneve për sociolinguistikë dhe stilistikë të Komitetit Ndërkombëtar Sllav.

aleksandra zivkovic 120x160Aleksandra Zhivkoviq ka diplomë master në juridik. Në vitin 2016, e mbrojti tezën "Korrupsioni në arsimin e lartë: Analizë me një përmbledhje të veçantë të punës së Universitetit" Shën. “Cirili dhe Metodij” - Shkup. Fokusi kryesor i saj në punë është politika në arsimin e mesëm dhe të lartë, me theks të veçantë në fushat e të drejtave të studentëve dhe organizimit të studentëve, diskriminimin dhe politikat sociale. Vitet e fundit, ajo ka qenë aktive në disa nisma studentore, përfshirë Plenumin Studentor. Në vitin 2016, ajo mori pjesë në komisionin e Universitetit Shën. “Cirili dhe Metodij” për ndryshime në Statut në lidhje me organizimin e studentëve.

aleksandra filipovaAleksandra Filipova është studente në Fakultetin e Drejtësisë "Justinani i Parë". Shfaq interes në fushën e të drejtave civile dhe njerëzore dhe organizon shumë mirë ngjarje të dobishme shoqërore. Është aktiviste civile që ka qenë e përfshirë në mënyrë aktive në sektorin e shoqërisë civile për tre vjet. Është e punësuar në Forumin Rinor Arsimor si koordinatore lokal media-art klubeve në Shkup.

Alfonc Rakaj 120x160Alphonse Rakaj është një studiues dhe koordinator i projektit për demokratizimin, sigurinë dhe integrimin e Shqipërisë dhe Ballkanit Perëndimor në Institutin e Studimeve Politike në Tiranë. Ai ka një diplomë master në marrëdhëniet ndërkombëtare nga King's College London. Ai përfundoi studimet e tij universitare universitare në Oregon State University, SHBA.

Alfred Marleku është Doktor i Shkencave Politike dhe Profesor i Marrëdhënieve Ndërkombëtare dhe Politikës Komparative në Kolegjin UBT, në Fakultetin e Shkencave Politike. Ai është autor dhe bashkëautor i shumë punimeve shkencore në fushën e shkencës politike në revistat përkatëse rajonale dhe ndërkombëtare. Përveç kësaj, ai është bashkëautor i një seri dokumentesh strategjike, kryesisht në fushën e arsimit të lartë. Interesat e tij kërkimore përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në marrëdhëniet ndërkombëtare, shtetet e vogla dhe procesin e ndërtimit të shtetit. Për më shumë se 8 vjet ai ka punuar si menaxher i projekteve në programe të ndryshme të financuara nga Komisioni Evropian, USAID, Ambasada e SHBA-së dhe të tjera, kryesisht në reformën e arsimit të lartë në Kosovë, duke u përqëndruar në: kërkimin dhe zhvillimin; ikja e trurit; zhvillimi i kurrikulave mësimore, etj.

ana nesovksaAna Neshovska është studente në Fakultetin Juridik, Justiniani i Parë në Shkup, për shkenca juriduke. Interes të veçantë për të kanë të drejtat e njeriut dhe realizimi i tyre përmes prizmit interdisiplinar të së drejtës dhe sociologjisë, ligjit dhe filozofisë, si dhe ligjit dhe letërsisë. Ajo ka pasion të lexojë libra dystopianë.

Anastas Vangeli 120x160Anastas Vangeli është doktor i shkencave sociale. Ai është pedagog në kampusin e Shangait, në Shkollën e Lartë për Shkenca Komerciale në Anzhe (ESSCA School of Management), Francë dhe studiues në Institutin për BE dhe Azinë pranë ESSCA. Ai, gjithashtu, është bashkëpunëtor i lartë, i jashtëm në Projektin "Kina dhe Mesdheut" pranë Institutin të Torinos për Politikën Botërore (T.wai), Itali.

Angel Mojsovski 120x160Angel Mojsovski punon si studiues në Institutin për Politikë Evropiane (EPI). Gjatë katër viteve të tij në EPI, Mojsovski ka punuar si asistent-projekti dhe studiues në disa projekte kushtuar të drejtave të njeriut, të drejtave të pakicave, me një fokus të veçantë në të drejtat sociale. Mojsovski ka diplomuar për politokologji në Fakultetin e Drejtësisë "Justiniani i Parë". Temat me interes për të janë çështjet në fushën e politikës sociale.

Andrej Petrovski 120x160Andrej Petrovski ka mbaruar master për krim kompjuterik. Ai është Drejtor Teknik i Fondacionit SHARE në Beograd. Fokusi i tij janë sulmet kibernetike ndaj mediave online dhe organizatave të shoqërisë civile  në Serbi. Ai është autori i disa punimeve në fushën e sigurisë kompjuterike, privatësisë të informacionit dhe sajber-krimit.

aneta sijakovaAneta Shijakova mban një diplomë master në politikë ndërkombëtare nga Fakulteti i Drejtësisë, dhe po punon për një disertacion doktorature në Fakultetin e Teknologjive të Informacionit dhe Komunikimit në Universitetin "Shën. Klimenti i Ohrit”- Manastir. Si trajner i certifikuar për gazetari dhe marrëdhënie me publikun, ajo jep mësim në fushën e arsimit joformal në Maqedoni dhe në rajon. Si specialiste e fushës, ajo mban leksione në lëndën e marrëdhënieve me publikun në "Akademinë e Biznesit Smilevski", pas përvojës së mëparshme në Fakultetin e Administrimit dhe Menaxhimit të Sistemeve të Informacionit. Ajo është një gazetare aktive në kanalin televiziv kombëtar Kanal 5 dhe të përjavshmen "Javnost" dhe është bashkëpunëtore nga Maqedonia në ueb-botimin amerikan "JustLuxe".

Arber Fetahu 120x160Arbër Fetahu përfundoi diplomën Bachelor në Shkenca Politike në Universitetin e Prishtinës, dhe masterin në Studime Globale në Universitetin Shtetëror të Misurit. Ai aktualisht është i angazhuar si bashkëpunëtor hulumtues në Grupin për Studime Ligjore dhe Politike (GLPS) në Prishtinë, Kosovë. Ai më parë ka punuar si studiues në Institutin Kërkimor të Zhvillimit dhe Çështjeve Evropiane (RIDEA) dhe para kësaj si gazetar në TV Klan Kosova. Puna e tij është përqendruar kryesisht në Politikën e Jashtme, politikën publike, demokratizimin, integrimin evropian dhe qeverisjen.

arlinda 160x180Arlinda Ilazi është drejtoreshë programacioni e Shoqatës Multikulturore - Tetovë. Ajo është e diplomuar në Fakultetin e Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimeve në Universitetin e Evropës Juglindore, ku aktualisht po studion për një master në marketing. E gjithë përvoja e saj është përqendruar në të drejtat civile përmes promovimit të aktivizmit rinor dhe pjesëmarrjes në procesin e vendimmarrjes dhe zhvillimin e tolerancës kulturore dhe ndëretnike dhe bashkëpunimit. Ajo ka përvojë me një numër projektesh, investigimesh dhe analizash dhe është redaktore e disa botimeve. Punon në mënyrë aktive në fushën e Ndihmës Juridike Falas.

ardita abazi imeri 120x160Ardita Abazi Imeri është Koordinatore e Programit të BE-së Acquis dhe Politikat Sektoriale në Institutin për Politikë Evropiane (EPI) - Shkup. Ajo ka diplomuar master në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Mastriht. Midis vitit 2008 dhe 2010 ajo ka punuar në Sekretariatin për Çështje Evropiane. Aktualisht ajo punon në projekte që lidhen me reformën e administratës publike dhe Kapitullin 23.

Artan Limani 120x160Artan Limani është doktor i shkencave në fushën e arsimit të lartë. Ka doktoruar në Universitetin e Europës Juglindore (UEJL) nën patronazhin e profesorit të njohur botërisht, Dr. John Parish-Sprowl, nga Universiteti i Indianës në Indianapolis, SHBA. Studimet e magjistraturës në lëminë e shkencave të komunikimit i ka kryer në Universitetin “Purdue” në Fort Wayne, SHBA, ku edhe ka punuar si asistent ligjërues. Në vitin akademik 2003/2004 ai ka qëndruar në Universitetin e Indianës në Indianapolis për ngritje akademike dhe specializim për hulumtime shkencore. Nga viti 2004 deri në vitin 2014 ka punuar si ligjërues në Universitetin e Evropës Juglindore (UEJL) ku përpos ligjerimit ka qenë i angazhuar edhe në zhvilimin e kurikulave dhe ka kontribuar në integrimin e shkathtësive akademike në mësimin e gjuhës angleze për qëllime specifike duke iu mundësuar studëntëve një qasje shumë-dimensionale ndaj të nxënit. Në vitin 2009 ai sërish qëndron në SHBA ku çertifikohet për strategji të mësimdhënies dhe mësimnxënies në Universitetin Shtetëror të Bowling Green. Nga shtatori i vitit 2014 kalon në “Rochester Institute of Technology” në Prishtinë (RIT Kosovë) për të menaxhuar me pjesën akademike të një prej programeve arsimore më me ndikim në Kosovë në periudhën e pas luftës, program ky i finansuar nga USAID Kosovë. Është përpilues i vetëm i Programit Amerikan për Përgatitje Universitare, Programit Përgatitor Parauniversitar, dhe Kampit Veror në RIT Kosovë. Ka ligjeruar disa lëndë nga shkencat e komunikimit, shkrimit akademik dhe hulumtimeve shkencore. Është studiues i pasionuar i zhvillimit të edukimit dhe në këtë fushë ka prezantuar në disa konferenca ndërkom bëtare.

Atidze selman120x160Atixhe Selman është gazetare e diplomuar dhe studente në studimet për master në Institutin për Studime në Komunikim. Ako ka shumë vite përvojë pune si gazetare në Redaksinë për emisione në gjuhën rome në Radio Televizionin Maqedonas. Fusha e saj e interesit është investigimi dhe raportimi në fushën sociale dhe atë të arsimit.

Barbara Halla 120x160Barbara Halla është redaktore kryesore për faqen angleze të Exit News, një portal jofitimprurës gazetaresk në Shqipëri. Që nga viti 2017, ajo ka qenë gjithashtu pjesë e bordit redaktues të Asymptote, një revistë letrare ndërkombëtare e fokusuar në letërsinë e përkthyer nëanglisht, ku aktualisht shërben si redaktore e kritikës. Për Politikja, Barbara ka shkruar për rrënjët kulturore të dhunës seksuale në Shqipëri, një revistë akademike shqiptare, përveç projekteve të tjera të shkruara. Ajo ka një diplomë në histori nga Harvardi dhe ka jetuar dhe punuar në Tiranë, Kembrixh dhe Paris.

Besart Laci 120x160Besart Laçi është student me bursën Chevening i Qeverisë Britanike. Ai mbaroi studimet master në marketing në Universitetin e Edinburgut, Mbretëria e Bashkuar. Besarti është koordinator i nismës "Lëvize gishtin" dhe ka një përvojë shumëvjeçare në sektorin joqeveritar.

Biljana Ginova 120x160Biljana Ginova është një aktiviste feministe dhe queer e përfshirë në disa lëvizje kombëtare, rajonale dhe evropiane LGBTI. Ajo përfundoi masterin në Universitetin e Sussex në Mbretërinë e Bashkuar nën programin Gjinia, Dhuna dhe Konflikti. Ajo aktualisht është e punësuar në Shoqatën LGBTI - ERA për të Drejta të Barabarta në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi si Kryetare e Avokatisë.

Blagica Novkovska 120x160Bllagica Novkovska është profesoreshë universiteti, me titull Doktor i Ekonomisë dhe Master i Politikave Sociale. Ajo ka punuar për 27 vjet në Zyrën e Statistikave Shtetërore, prej të cilave dhjetë vjet si drejtoreshë e institucionit. Si eksperte, ajo ka punuar në shumë projekte të institucioneve ndërkombëtare, më të rëndësishmet nga të cilat janë: projekte të Bankës Botërore, Fondit Monetar Ndërkombëtar, Organizatës Ndërkombëtare të Punës, UNICEF-it, Komisionit Evropian, si në Maqedoni, ashtu edhe në Ballkanin Perëndimor dhe në Afrikë. Ajo është bashkëautore e disa librave dhe autore e disa punimeve shkencore të botuara në revista kombëtare dhe ndërkombëtare.

blagica petreskiBllagica Petreski është kryekonomiste dhe Drejtoreshë e Përgjithshme e Financave, Instituti për Kërkime Ekonomike dhe Politikë në Shkup. Ajo është studiuese në fushën bankare dhe atë të ekonomisë, përkrahëse e politikave më të mira ekonomike dhe këshilltar intensiv politik. Ajo ka një prapavijë të fortë profesionale në analizën për sistemin bankar, i cili rrjedh nga përvoja e saj pesëvjeçare në një nga bankat më të mëdha tregtare në Maqedoni. Blagica është fituese e Çmimit për Studiues të Rinj të Vitit nga BPRM dhe Çmimit për Punimin më të mirë në Fushën e Rreziqeve dhe Sigurimeve nga Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve.

blagoja markovskiBllagoja Markovski është doktor i shkencave ushtarako-politike. Ai është themeluesi i Shërbimit për Marrëdhënie me Publikun në Ministrinë e Mbrojtjes së Republikës së Maqedonisë dhe ka mbajtur postet e Shefit të Shërbimit, Zëdhënës i ARM-së dhe Ministrisë së Mbrojtjes dhe këshilltar i Ministrit të Mbrojtjes për Çështje Ushtarako-Politike. Sot, në rolin e kryetarit  drejton Forumin Ballkanik të Sigurisë, sfera e interesit të së cilit janë perceptimet teoriko-empirike dhe analizat e problemeve politiko-të sigurisë në Maqedoni dhe në rajonin e Evropës Juglindore.

Blazen avtor 120x160Bllazhen Maleski është student i shkencave politike në Fakultetin e Drejtësisë "Justiniani i Parë" në Shkup. Ai është i interesuar në fushat e barazisë gjinore, pjesëmarrjes qytetare dhe rinore, si dhe të drejtat që lidhen me tubimet publike. Në sektorin e shoqërisë civile është aktiv për më shumë se katër vjet si anëtar dhe studiues i ri i organizatës think tenk Reaktor – Investigim në aksion.

bojan georgievskiBojan Georgievski është duke i përfunduar studimet master në Fakultetin e Drejtësisë, Departamenti i së Drejtës Ndërkombëtare dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare. Ai është zgjedhur pedagog në fushën e shkencave juridike në Shkollën e Gazetarisë dhe Marrëdhënieve me Publikun. Interesat e tij për hulumtim janë në disa fusha: e drejta e privatësisë dhe mbrojtja e të dhënave personale, ligji për median dhe media e re sociale. Ai është autori i disa artikujve akademikë dhe investigativë.

Bojan Perkov 120x160Bojan Perkov është studiues në fondacionin SHARE në Beograd. Interesat e tij kërkimore dhe fushat e punës përfshijnë lirinë e shprehjes dhe median online, si dhe të gjitha çështjet e tjera që lidhen me shprehjen përmes Internetit, të tilla si gjuha e urrejtjes, net-neutraliteti, censura, etj. Përmes punës së tij në SHARE, ai ka fituar njohuri në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale dhe sigurisë së informacionit, kryesisht në fushën e mbrojtjes së gazetarëve dhe burimeve të tyre.

Bojana Guberac 120x160Bojana Guberac është një gazetare e pavarur kroate. Ajo aktualisht është duke shkruar si një “freelancer” e pavarur për portalet “Žene i mediji, Lupiga dhe CroL”. Ajo ka shkruar edhe në “Novi list, Riportal dhe Kvarner News”. Ajo ka punuar në televizionin e qarkut Kanal Ri, në Radio Rijeka dhe Radio Sova, radiot e Radio Televizionit Kroat. Puna e saj i kushtohet të drejtave të njeriut, gjuhës së urrejtjes dhe dhunës ndaj grave. Në vitin 2019, ajo krijoi një performancë që merret me viktimizimin dytësor të grave viktima të dhunës, nga e cila u prodhua filmi eksperimental "Më i frikshëm se një grusht" (Strašnije od šake), i cili mund të shikohet në YouTube. Në kohën e lirë ajo shkruan poezi.

borjan gjuzelovBorjan Gjuzelov është student i doktoraturës në Universitetin Queen Marry of London. Fusha kryesore e interesit shkencor dhe profesional është demokratizimi i shoqërive post-socialiste dhe qeverisja e mirë. Ai është autori i disa punimeve në fushën e kapitalit shoqëror, praktikave joformale dhe antikorrupsionit.

Boro Kontiq është drejtor i Qendrës së Mediave (www.media.ba) në Sarajevë. Ai është i përfshirë në gazetari për më shumë se 30 vjet. Ai ishte gazetar i Radio Sarajevës, redaktor dhe moderator i disa emisioneve (Primus, Programi Rinor, Programi i Dytë i Radio Sarajevës). Gjatë luftës (1993-1995) ai ka raportuar nga Sarajeva për Zërin e Amerikës. Ai është autori i një duzinë dokumentarësh për radio dhe disa filmave dokumentarë. Ai është veçanërisht i përfshirë në propagandën e gazetarisë dhe mediave në vendet në tranzicion.

Branimir Jovanovic 120x160Branimir Jovanoviq është studiues ekonomik dhe profesor i ekonomisë në Institutin e Shkencave Sociale dhe Shkencave Humane, Shkup. Ai mbrojti doktoratën në temën krizë financiare në Universitetin “Tor Vergata” në Romë. Ai ka punuar në Bankën Kombëtare, në Ministrinë e Financave dhe në Universitetin e Torinos. Më shumë informacione rreth tij në faqen e tij të internetit: branimir.site

Branko Përlja është anëtar i Shoqatës së Shkrimtarëve të Maqedonisë (SHKM) dhe Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë (SHGM). Ai u diplomua në Fakultetin e Artit dhe Dizajnit në Universitetin Evropian. Ai ka botuar më shumë se 15 vepra si shkrimtar, dhe shkruan me pseudonimin Bert Stein. Ai është themeluesi i portalit arno.mk, si dhe grupet "Jepi, mos hidh" dhe "Mos hidh, mos ndot", përmes të cilit ai punon për të rritur ndërgjegjësimin për riciklimin, ripërdorimin dhe zvogëlimin e përdorimit në mënyrë që të ruhet mjedisi.

Butrint Berisha 120x160Butrint Berisha është një hulumtues në Institutin e Prishtinës për Studime Politike (PIPS) dhe një kontribues i rregullt në Sbunker. Ai ka përfunduar studimet MA për shkenca politike në Universitetin e Stokholmit, por gjithashtu ka studiuar edhe në Universitetin e Strathclyde, në Mbretërinë e Bashkuar. Interesimi i tij kryesor i hulumtimit është politika e zgjerimit e BE-së karshi Ballkanit Perëndimor, njohja e shtetit, marrëdhëniet rajonale etj.

Vanja Stokic 120x160Vanja Stokiç është një gazetare e diplomuar, e cila jeton dhe punon në Banja Luka, Bosnjë dhe Hercegovinë. Ajo është e specializuar në raportimin njerëzor të drejtat dhe grupet e margjinalizuara. Ajo është e punësuar në portal eTrafika.net, dhe bashkëpunon me disa media që raportojnë për kategoritë e prekshme të shoqërisë. Ajo është fituese e disa çmimeve të rëndësishme, të tilla si çmimi "Srdjan Aleksic" dhe çmimi UNICEF. Ajo u shpall kohët e fundit kampione e barazisë gjinore në BiH.

Vedrana Simicevik 120x160Vedrana Simičević është një gazetare dhe redaktore e pavarur me seli në Rijeka, Kroaci. Me një formim arsimor në psikologji, ajo është e specializuar në shkencë, mjedis dhe çështje sociale. Ajo është një nga anëtarët themelues të Shoqatës Kroate të Shkrimtarëve të Shkencës dhe një anëtar bordi i Rrjetit Ballkanik të gazetarëve të shkencës. Vedrana aktualisht po punon në dy projekte të ndryshme hetimore, si një anëtar i programit Ballkan Fellowship për Gazetarinë e Ekselencës dhe si një marrës i grantit të programit Reporters in the Field.

vesna andonovaVesna Garvanlieva Andonova ka përfunduar studimet master në administrimin e biznesit në Universitetin Lajden, Hollandë, që nga viti 2006. Ajo është studiuese me përvojë më të vjetër në Qendrën për Analiza Ekonomike (QAE) në fushën e mikro dhe makro ekonomisë, mjedisit të biznesit, analizës së politikave, etj. Ajo ka një eksperiencë shumëvjeçare në fushën e menaxhimit të zhvillimit të biznesit dhe menaxhimit projektues.

Vesna Poposka 120x160

Doc. dr. Vesna Poposka është profesoreshë universitare, eksperte e pavarur dhe aktiviste shumëvjeçare. Ajo mbrojti disertacionin e doktoratës me titull "Aspektet juridike ndërkombëtare për mbrojtjen e infrastrukturës kritike nga kërcënimet moderne të sigurisë" në Akademinë Ushtarake në Shkup në vitin 2019. Ajo mban një diplomë Master në të Drejtën Ndërkombëtare nga Fakulteti Juridik "Justiniani i Parë" dhe është autore e disa punimeve shkencore dhe profesionale në fushën e saj. Ajo është një alumni e Shkollës së Politikës të Këshillit të Evropës. Ajo punon në Universitetin Ndërkombëtar Vizion që nga themelimi i tij në vitin 2015, ku në muajin mars 2021 u zgjodh Dekane e Fakultetit të Drejtësisë

vesna soparVesna Shopar është eksperte shumëvjeçare në fushën e informacionit dhe komunikimit, mediave masive, opinionit publik, teorive dhe sistemeve të komunikimit ndërkulturor, teorisë së informacionit dhe komunikimit, ligjit të mediave, komunikimit të biznesit, politikës dhe mediave. Ajo ka botuar më shumë se 40 botime shkencore, libra, monografi, ka marrë pjesë në mbledhje të shumta shkencore, konferenca dhe seminare, dhe ka marrë pjesë në më shumë se 30 projekte kërkimore shkencore në vend dhe jashtë tij. Profesor Shopar ka qenë dhe është anëtare e organizatave dhe asociacioneve të shumta në Maqedoni dhe jashtë saj.

Viktor Jakimovski 120x160Viktor Jakimovski është një shkencëtar i diplomuar politik. Ka përfunduar studimet në Fakultetin Juridik "Iustinianus Primus" - Shkup. Tani po studion për master në Marrëdhëniet Ndërkombëtare, Integrimin Evropian dhe Diplomacinë në të njëjtin fakultet.

Viktorija Jakimovska 120x160Viktorija Jakimovska aktualisht punon si asistente-studiuese në Universitetin e Luvenit, Belgjikë. Ajo u diplomua në Fakultetin Juridik  “Justiniani i Parë”, mori titullin akademik master për Drejtësi Ndërkombëtare në Universitetin e Kembrixhit në Mbretërinë e Bashkuar, dhe titullin  master në Drejtësi Ndërkombëtare Humanitare nga Akademia e Gjenevës për të Drejtën Humanitare Ndërkombëtare dhe të Drejtat e Njeriut në Zvicër. Në vitin 2012, ajo ka punuar si asistente-studiuese në sesionin e 64-të të Komisionit të Kombeve të Bashkuara për të Drejtën Ndërkombëtare në Gjenevë.

Vildan Dërpljanin është aktivist për të drejtat e njeriut, këshilltar juridik i Komitetit të Helsinkit dhe anëtar i Bordit të Drejtorëve të Forumit të Edukimit Rinor. Ai u diplomua në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin "Shën. Cirili dhe Metodij” në Shkup dhe ka titullin master në fushën e Drejtësisë të Pronësisë Intelektuale në programin e diplomës së dyfishtë të organizuar nga Universiteti i Strasburgut, ku ai shkruan për konfliktin midis zbatimit të të drejtave të autorit dhe lirisë së shprehjes. Ai specializohet në të drejtat e njeriut si pjesë e programit të tij master në të drejtën publike ndërkombëtare në Universitetin në Utreht, Holandë, ku mori titullin  master cum laude.

Violeta Zefi ka përfunduar doktoratën në psikologji në Universitetin Masarik në Republikën Çeke. Ajo aktualisht është profesoreshë në Kolegjin “UBT” në Kosovë dhe punon në këshillim dhe edukim psikologjik për njerëzit e prekur me HIV në Kosovë. Interesat e saj kryesore investigative janë shëndeti mendor dhe stigma, marrëdhënia midis qëndrimeve dhe sjelljes, aspektet psiko-sociale të shëndetit dhe sjelljes së rrezikshme tek adoleshentët dhe të rinjtë.

Vladimir Atanasov 120x160Vladimir Atanasov është një konsulent për vlerësimin financiar të rreziqeve dhe performancës dhe tregtar i FOREX. Ai ka kryer studimet diplomike në Marrëdhëniet Ndërkombëtare në Universitetin Amerikan të Romës dhe më pas ka kryer studimet master në Financa në Shkollën Londineze të Biznesit.

Vladimir Djordjevic 120x160Vladimir Xhorxheviq është asistent profesor në Departamentin e Studimeve Territoriale në Fakultetin e Zhvillimit Rajonal dhe Studimeve Ndërkombëtare të Universitetit Mendel në Brno, Republika Çeke. Ai është gjithashtu duke vizituar një Pedagog në Fakultetin e Studimeve Sociale, Universitetin Masaryk, Brno, dhe Studiues në Institutin e Politikave Strategjike në Bratislavë, Sllovaki. Specializimi i tij përfshin Ballkanin Perëndimor, integrimin në BE, Politikën e Jashtme të SH.B.A.-së dhe të Drejtat e Njeriut.

V Mitkovski blogeriVllatko Mitkovski, filolog i diplomuar në Letërsi Maqedonase dhe Gjuhë dhe Letërsi Kroate. Student me bursë dhe pjesëmarrës në Shkollën Sllave në Fakultetin Filozofik në Zagreb, Republika e Kroacisë. Përkthyes i përhershëm i gjykatës nga maqedonishtja në kroatisht dhe anasjelltas. Ai aktualisht është student për master në Menaxhimin e Komunikimeve Strategjike në Institutin për Studime të Komunikimit. Ka një përvojë shumëvjeçare në Ministrinë e Brendshme në fushën e bashkëpunimit ndërkombëtar që aktualisht menaxhon bashkëpunimin dypalësh të ministrisë. Ai është veçanërisht i interesuar për diplomacinë publike, politikën e jashtme të sigurisë, negociatat, lobimin dhe komunikimin gjatë krizave. 

vuko bbVuko Melov lindi në Kavadar në vitin 1994. Aktualisht është student i vitit të katërt në Fakultetin e Ekonomisë në Prilep. Sferat e interesit të tij personal janë financat publike.

voislav s 120x160Voisllav Stojanovski është aktivist për të drejtat e njeriut, këshilltar juridik i Komitetit të Helsinkit dhe pedagog në Akademinë për Gjyqtarë dhe Prokurorë Publikë. Ai ka diplomuar për drejtësi në Maqedoni, dhe ka përfunduar masterin në Gjermani dhe doktoraturën në Republikën Çeke. Ish-student me burës i Bundestag-ut gjerman, Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar dhe Institutit Max-Plank, autor i një libri dhe njëzet punimeve profesionale të botuara në disa vende.

boger gabiGabriela Dimovska është ekonomiste e diplomuar dhe studente për master në Departamentin e Ekonomisë Monetare, Financave dhe Bankave në Fakultetin e Ekonomisë në Shkup. Ajo aktualisht punon si studiuese më e vjetër në Qendrën për Analiza Ekonomike (QAE) në fushën e makroekonomisë, socio-ekonomisë, analizës së politikave publike, por është gjithashtu pjesë e bordit drejtues të organizatës. Ajo është autore e disa botimeve në fushën e transparencës fiskale dhe socio-ekonomisë.

Georgia Nakou 120x160Georgia Naku shkruan për zhvillimet aktuale në politikë dhe kulturë. Ajo ka një përvojë shumëvjeçare në sektorin e financave alternative, ka punuar për organizata think-tank në sektorin e energjisë dhe është autore e disa punimeve akademike. Ajo gjithashtu ka interes në fushën e saj kryesore të studimit - arkeologji.

Gzim Visoka 120x160Gëzim Visoka është pedagog i shkencave politike në Universitetin e Dublinit, Irlandë, ku ai jep mësim për paqen dhe konfliktin. Ai mbaroi studimet e doktoratës në të njëjtin universitet në fushën e politikës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare. Ai është autori i tre librave dhe dhjetëra artikujve shkencorë mbi ndërhyrjen, paqen dhe shtetin. Puna e tij akademike mund të lexohet në www.gezimvisoka.com.

goran temenugovGoran Temenugov ka një karrierë gazetareske 21 vjeçare. Ai ka punuar në televizion, radio, gazeta ditore dhe javore. Aktualisht është i angazhuar në Alsat-M TV si gazetar, redaktor lajmesh dhe redaktor i redaksisë ekonomike. Ai ka qenë i specializuar në ekonomi për gati 17 vjet. Përveç gazetarisë së përditshme, në karrierën e tij ai është autor dhe ka moderuar edhe emisione, disa në ekonomi, disa në politikë. Aktualisht, fushat kryesore të raportimit janë: politika fiskale dhe monetare, si dhe sektori i telekomunikacionit.

Gordan Kalajdziev 120x160Goran Kalajxhiev është pedagog i rregullt i procedurës penale, drejtësisë për të mitur, të drejtës penale komparative, të drejtës penale ndërkombëtare, filozofisë të së drejtës dhe e drejta ndërkombëtare e të drejtave të njeriut në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin “Shën Cirili dhe Metodij” në Shkup, dhe po ashtu jep mësime në Akademinë e Policisë në Shkup dhe Akademinë për Gjyqtarë dhe Prokurorë në Shkup. Ai është autori i më shumë se 200 punimeve dhe artikujve të botuar mbi çështjet e drejtësisë dhe procedurës penale, kompetencat policore dhe të drejtat e njeriut. Ai aktualisht është kryesues i Komitetit të Helsinkit për të Drejtat e Njeriut.

gorica nadjinska 120x160Gorica Naxhinska aktualisht është duke përgatitur një tezë master në fushën e gjenocidit të studimeve master për të Drejtën Ndërkombëtare dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare në Fakultetin e Drejtësisë në Shkup. Në vitin 2014, ajo bëri një vizitë studimore në Fakultetin Filozofik në Ljubjana, Slloveni. Ajo ishte praktikante në Asociacionin Maqedonas të Avokatëve të Rinj, zyrën e Avokatit të Popullit të Republikës së Maqedonisë dhe në një zyrë ligjore. Që nga viti 2015 ai ka punuar në Qendrën për Kërkime Juridike dhe Analiza si Asistente Programore.

Goce Tërpkovski ka punuar si gazetar për më shumë se 11 vjet dhe në pesë vitet e fundit ai i ka ndjekur ngjarjet, rrjedhat dhe proceset në politikën e brendshme dhe të jashtme. Vëzhgon veçanërisht lëvizjet në skenën politike, sjelljen dhe aktivitetet e aktorëve politikë, marrëdhëniet midis tyre, kulturën politike, çështjet e politikës së jashtme (BE, marrëdhëniet me fqinjët) përsa i përket reflektimeve të tyre në marrëdhëniet e brendshme politike, si dhe mediat dhe lirinë e mediave.

daneDane Taleski ka mbaruar doktoratën për Shkenca Politike në Universitetin e Evropës Qendrore (UEQ) në Budapest. Ai ështe bashkautor i dy librave mbi procesin e integrimit në BE dhe bashkëpunimin rajonal. Punimet e tij janë botuar në Democratization, Ethnopolitics, Suedosteuropa dhe New Balkan Politics si dhe kapituj në disa libra. Në vitin 2014, ai mori çmimin Civile Society Scholar nga Instituti i Shoqërisë së Hapur në Nju-Jork. Që nga tetori 2015 ai ka qenë visiting-studiues në Qendrën për Studime të Evropës Juglindore në Universitetin e Gracit dhe që nga marsi i vitit 2016 ka qenë studiues në Qendrën për Studime të Avancuara në Evropën Juglindore në Universitetin në Rijekë.

Daniela Vukcevic 120x160Daniela Vukčević është e diplomuar për gazetari dhe komunikim në Fakultetin e Shkencave Politike në Universitetin e Beogradit. Ajo ka më shumë se 10 vjet përvojë profesionale në mediat malazeze dhe rajonale të Malit të Zi, të shkruara dhe elektronike, të specializuara në ekonomi dhe financa. Autor i disa punimeve kërkimore në fushën e medias.

Danijal Hadzovic 120x160Danijal Haxhoviç - edukimi zyrtar i fituar në Fakultetin e Shkencave Politike në Sarajevë. Një arsim shumë më i madh, megjithëse informal, i fituar me leximin e librave dhe zhvillimin e aftësive sipas zgjedhjes së tij. Detyra e parë gazetareske ishte me Radio 202 në 2009. Pastaj punoi në Depo Portal, Federata TV dhe të përjavshmen Slobodna Bosna. Autor i disa qindra artikujve: komente, kolona, analiza, histori hulumtuese dhe intervista të botuara në media boshnjake-herzegovinase dhe rajonale. Në vitin 2015. me disa individë me mendim të njëjtë themeluan Forumin Liberal dhe shoqatën kushtuar promovimit dhe përhapjes së politikave dhe vlerave të shoqërisë së hapur dhe të lirë.

portret200250Dea Zdravkovska është studente në Institutin e Biologjisë në Fakultetin e Shkencave të Natyrës dhe Matematikës në Shkup. Ajo është anëtare e Shoqatës Kërkimore të Studentëve Biologë dhe Shoqatës Ekologjike të Maqedonisë. Ka një interes të veçantë për kërkimin shkencor, si dhe organizimin e studentëve dhe rininë në shoqëri.

dejan donev120x160Dejan Donev ka mbaruar doktoraturën në Departamentin e Filozofisë në Fakultetin Filozofik në Universitetin "Shën. Ciril dhe Metodij” në Shkup, ku më parë mbrojti tezën e masterit. Ai mban leskione në disa studime universitare dhe pasuniversitare në fushën e etikës dhe mediave dhe marrëdhëniet me publikun, etikës të menaxhimit dhe të biznesit, etikës politike, etikës dhe administratën publike, si dhe teorinë organizative dhe zhvillimin, teoritë e globalizmit dhe metodologjinë e kërkimit.

dimitar apasiev120x160Dimitar Apasiev (1983, Veles) ka titull doktor i shkencave juridike. Ai u diplomua, mori gradën master dhe doktoraturën si i pari nga disa gjenerata në Fakultetin e Drejtësisë "Justiniani i Parë" në Shkup. Ai është aktivist shumëvjeçar i Lëvizjes për Drejtësi Sociale “Lenka” dhe anëtar i presidiumit të së Majtës. Ai ka marrë pjesë në mbi njëqind simpoziume shkencore vendase dhe ndërkombëtare. Ai është autori i një duzinë librash dhe monografish juridike, si dhe mbi 50 artikuj dhe punime profesionale. Ai ka qenë një konsulent juridik në disa organe gjyqësore shtetërore, sindikata, shoqata civile dhe nisma aktiviste informale. Tani është duke punuar si asistent profesor në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin Shtetëror "Goce Delçev" - Shtip, Departamenti i së Drejtës Civile. Jep leksione në lëndët: E Drejta Romake, Retorika Gjyqësore dhe Filozofia e së Drejtës.

Dina Bajramspahic 120x160Dina Bajramspahiç është një studiuese/hulumtuese e politikave publike në Institutin Alternativa (IA), një organizatë jo-fitimprurëse, think-tank. Ajo në këtë pozicion punon për dhjetë vjet dhe në përshkrimin e saj të punës ajo koordinon aktivitetet e IA-së në fushën e programit "sundimi i ligjit", i cili përfshin reformën e sektorit të sigurisë dhe reformën e të drejtës penale. Ajo është një politikologe me profesion, e specializuar për politikat evropiane. Ajo ka paraqitur tezën për master në Fakultetin e Shkencave Politike në Podgoricë, në temën "Funksioni kontrollues i Kuvendit të Malit të Zi në sferën e sigurisë dhe mbrojtjes", në drejtimin e integrimit euro-atlantik. Ajo është e përfshirë në negociatat e aderimit të Malit të Zi me Bashkimin Evropian si anëtare e grupit të punës për Kapitullin 23 "Sistemi gjyqësor dhe të drejtat themelore " dhe aktivisht merret me politikën e zgjerimit dhe instrumentet e BE-së në lidhje me rajonin.

Dragan Malinovski ka diplomuar në Fakultetin Juridik në Shkup. Është jurist që nga viti 1988. Në periudhën 2002-2007 ishte anëtar i Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit. Analist i sistemit politik dhe gjyqësor.

Dubravka Valic Nedeljkovic120X160Dubravka Valiq Nedelkoviq (1952), deri në tetor të 2018, ishte profesoreshë e rregullt në Departamentin e Studimeve të Mediave në Fakultetin Filozofik, Universiteti i Novi Sadit, Serbi. Temat kryesore: gazetari, shkrim-leximi mediatik, media masive, analiza e diskutimeve kritike të mediave, studimet gjinore, media në gjuhën e pakicave, multikulturalizmi dhe larmia e raportimit. Ajo është bashkëpunëtore në disa revista dhe pjesëmarrëse në konferenca brenda dhe jashtë vendit (mbi 150). Ka botuar tetë libra dhe mbi 300 punime akademike në fushën e mediave. Ka fituar shumë çmime për gazetari për programet informative (lajmet) dhe reportazhet në radio.

avtor blogeriGjorgji Mitrevski ka më shumë se pesëmbëdhjetë vjet përvojë në studimin e tregut, studimin e sektorit të mediave dhe hulumtimin e opinionit publik. Gjatë karrierës së tij ai ka udhëhequr një numër projektesh kërkimore në vend dhe në rajon. Është ekspert në fushën e metodave të hulumtimit cilësor dhe sasior. Për nëntë vitet e fundit ai ka qenë Drejtor Ekzekutiv për Maqedoninë dhe Kosovën në agjencinë ndërkombëtare të kërkimit Ipsos, dhe aktualisht punon si një konsulent i pavarur kërkimi me një fokus të veçantë në hartimin e metodologjive të kërkimit dhe analizën e të dhënave.

Gjorgji Spasov120X160Gjorgji Spasov (lindur më 1949) është profesor universiteti. Ai ka botuar punime në fushën e shkencës politike, shkencës së komunikimit dhe marrëdhënieve me publikun. Ai ka qenë Sekretar i Përgjithshëm i LSDM-së, Anëtar i Parlamentit të Republikës së Maqedonisë, Ministër i Drejtësisë dhe Ambasador i Maqedonisë në Bullgari dhe në Mbretërinë e Bashkuar. Ai është një nga themeluesit e agjencisë së vlerësimit Marrëdhëniet me publikun dhe komunikimet. Ai boton kolumne në gazetat ditore dhe javore dhe merr pjesë në debate televizive për çështje aktuale politike. Ai është gjithashtu autor i manualeve "Dhjetë kriteret e socialdemokracisë sot" dhe "Zhvillimi i socialdemokracisë " të botuara nga Fondacioni Friedrih Ebert, të cilat përdoren për të trajnuar të rinj socialdemokratë në vend.

Edison Jakurti 120x160Edison Jakurti është kandidat për doktor të ekonomisë në Universitetin Frej Berlin (Freie Universität Berlin). Kohë më parë u emërua Zëvendës Ministër i Ekonomisë, Punësimit, Tregtisë, Industrisë, Sipërmarrjes dhe Investimeve Strategjike në Kosovë. Ai është magjistër i politikës ndërkombëtare, me fokus në ekonominë e aplikuar nga Universiteti Djuk në SHBA, ndërsa ka përfunduar studimet e tij universitare në ekonomi dhe statistikë në R.I.T. Ka punuar si asistent për hulumtim dhe ligjërim në Universitetin Djuk dhe si konsulent i Bankës Botërore në Uashington.

Elena Ignovska 120x160Elena Ignovska është docente në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti "Shën. Cirili dhe Metodij”, Shkup. Ajo mbaroi studimet për drejtësi dhe mbrojti masterin për të drejtën civile në Fakultetin Juridik “Justinian i Parë” në Shkup, si dhe programin e masterit në bioetikë si studente me bursë e programit Erasmus Mundus në Universitetin Katolik të Luvenit (Belgjikë), Universitetin Radbud në Universitetin Najmehen (Holandë) dhe (Itali). Ajo përfundoi doktoratën në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin në Gent (Belgjikë) si studente e bursave të projektit Basileus të programit Erasmus Mundus.

sekirarska elizabetaElizabeta Sekirarska është profesoreshë në shkollën e mesme "Pero Nakov" - Kumanovë. Punon në mënyrë aktive në zbatimin e metodave dhe teknikave moderne mësimore interaktive dhe si trainer dhe zhvillues i mjeteve kompjuterike për të punuar në klasë. Ajo është anëtare e bordit redaktues të revistës pedagogjik "Udhëkryqe Arsimore", ku boton punimet e saj profesionale, disa prej të cilave kanë marrë edhe çmime. Në vitin 2013, ajo u shpall Arsimtarja e Vitit në kategorinë e Shkollave të Mesme.

Emilija Lokvanec është student doktorature për të drejtën kushtetuese në Fakultetin e Drejtësisë “Justiniani i Parë” në Universitetin “Shën Cirili dhe Metodij” dhe ka mbaruar studimet për master në shkencat juridike  nga fusha e të drejtës civile. Ajo ka një diplomë masteri në "Parimet e Gjykatës së Lartë dhe Mendimet Ligjore si Burim i së Drejtës Civile" dhe aktualisht është duke punuar në disertacionin e doktoratës me temë "Roli i Gjykatës Supreme në sigurimin e unitetit në zbatimin e ligjeve nga gjykatat".

zhaklina svekjarovskaZhaklina Filipova-Sveqarovska është profesoreshë e letërsisë dhe gjuhës maqedonase. Ajo shkruan poezi, ese dhe rrëfime. Është veçanërisht e ndjeshme ndaj shkeljeve të të drejtave të njeriut. Ajo është thellësisht e bindur se ekziston vetëm një e vërtetë universale që e respekton pafund - jetën.

zdravko saveskiZdravko Saveski është doktor i shkencave politike, sindikalist dhe aktivist shumëvjeçar. Ai është anëtar i Presidiumit të së Majtës. Deri në shkurt të vitit 2016, ai ishte sekretar i Sindikatës Multietnike të Arsimit dhe paraprakisht profesor në Universitetin FON - Shkup.

Zlatiborka Popov Momcinovic 120x160Zlatiborka Popov-Momçinoviq është profesoreshë e asociuar e shkencave politike në Fakultetin Filozofik, Universiteti i Sarajevës Lindore. Fokusi i hulumtimit të saj është në çështjet gjinore, zhvillimin e shoqërisë civile dhe aktivizmin e grave, feja dhe politika, profesionalizmi i mediave dhe proceset e pajtimit. Ajo është aktive në shoqërinë civile dhe lëvizjen e grave, duke u përpjekur të harmonizojë përpjekjet shkencore dhe aktiviste.

zlatko 120x160Zllatko Jakimovski është student doktorature në Fakultetin e Drejtësisë "Justiniani i Parë " në Shkup. Gjatë studimeve universitare në Fakultetin e Drejtësisë, ai qëndroi për disa muaj në Universitetin Lomonosov të Moskës dhe punoi si këshilltar juridik në disa firma juridike. Ai u punësua si arsimtar në shkollën e mesme të Shkupit "Josip Broz Tito" me temën "Hyrje në drejtësi" si bashkëpunëtor i jashtëm i OJQ-së "Koalicioni të gjithë për një proces të drejtë gjyqësor". Jakimovski ka morë pjesë dhe ka qenë folës në disa konferenca dhe seminare.

zoran bojarovski 200x250Zoran Bojarovski, gazetar. Në karrierën e tij tridhjetëvjeçare, ka qenë gazetar, redaktor, zëvendës kryeredaktor dhe kryeredaktor i MRT, Televizionit A1, “Forum”, portalit “Kirilica” dhe Alfa TV. Njëzet vjet ka qenë i përkushtuar në fushën e arsimit joformal të mediave si trajner dhe pedagog në Institutin e Maqedonisë për Media, Shkollën e Gazetarisë dhe Marrëdhënieve me Publikun dhe organizata të tjera të shoqërisë civile. Ai është autor dhe bashkëautor i dhjetëra studimeve dhe botimeve në fushën e mediave dhe aktivizmit qytetar dhe mediatik.

Zoran Gega Madzovski 120x160Zoran Gega Maxhovski është gazetar i pavarur dhe moderator i radios me më shumë se 20 vjet përvojë gazetari. Ai filloi si gazetar në Radion Studentore dhe punoi në disa stacione radioje lokale. Ka trajtuar jetën e përditshme dhe punët aktuale si korrespodent i gazetës Dnevnik, Agjencinë Informative Mediatike - MIA dhe Radio Kanal77. Që nga themelimi i Sindikatës së Pavarur të Gazetarëve dhe Punëtorëve të Mediave (SSNM), është aktiv në mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve.

zoran dimitrovskiZoran Dimitrovski është gazetar, analist politik dhe redaktor me shumë vite përvojë. Si student me bursë nga Fondacionit Shoqëri e Hapur Maqedoni, në 1995 ai mori një diplomë master për shkenca politike nga Universiteti i Evropës Qendrore në Budapest, Hungari. Ai është përfshirë në gazetari që nga viti 1985 në Fjala Studentore (Studentski zbor) dhe “Mlad Borec”. Në fund të viteve 80 dhe në fillim të viteve 90 të shekullit të kaluar, së bashku me një grup gazetarësh të rinj ai mori pjesë në pranverën demokratike të Maqedonisë, duke dhënë kontributin e tij me analizat e tij politike.

zoran kjukaZoran Quka ka punuar si gazetar për Evropën e Lirë në Pragë që nga themelimi i saj në vitin 2001. Ai e filloi karrierën e tij në Radion Maqedonase, vazhdoi angazhimin e tij në A1 TV dhe Telma TV, dhe njëkohësisht ka qenë korrespondent për Radio dhe TV Bosnjë dhe Hercegovinë, radion e pavarur të  Zagrebit 101 Radio dhe Radion Studentore të Lubjanës. Si gazetar, ndër të tjera, ai mbuloi ngjarje nga konfliktet në Maqedoni, Kosovë dhe ngjarje dhe konferenca të ndryshme ndërkombëtare. Ai ka shkruar tekste dhe kolumna në disa gazeta ditore dhe javore në Maqedoni.

Ivan Anastasovski 120x160Ivan Anastasovski është Zëvendës Dekan për Shkencë dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar në Fakultetin e Edukimit Fizik, Sportit dhe Shëndetit.

Ivan KolevskiIvan Kolevski ka mbaruar Fakultetin Juridik në Shkup. Ai mbaroi studimet master në Universitetin e Vjenës në fushën e së drejtës ndërkombëtare të drejtës së biznesit evropian. Që nga viti 2014 ai punon si bashkëpunëtor i gjykatës në Gjykatën e Apelit në Manastir. Me interes të veçantë janë harmonizimi i praktikës gjyqësore dhe aspektet juridike të planifikimit urban, mbi të cilat janë botuar disa artikuj dhe botime.

Ivan Vckov 120x160Ivan Vëçkov u diplomua në Universitetin e Oulu, Finlandë në fushën e financave dhe Universitetin e Uellsit - Institute, Kardif, në fushën e menaxhimit të agrobiznesit. Interesat e tij janë në fushat e makroekonomisë, tregjet financiare dhe instrumenteve financiare. Ai është anëtar i Shoqatës finlandeze të të diplomuarve në shkollat e biznesit. Që nga viti 2015, ai ka qenë pjesë e ekipit të Financave Think, ku ai punon në çështje që lidhen me transparencën fiskale, remitencat dhe hendekun gjinor të pagave.

Ivan Durgutov 120x160Ivan Durgutov ka mbaruar masterin në shkencat juridike në Fakultetin e Drejtësisë "Justiniani i Parë " në Universitetin "Shën Cirili dhe Metodij" në Shkup. Specialiteti i tij është e drejta penale, dhe veçanërisht çështjet e të drejtave të njeriut, me fokus në gjuhën e urrejtjes dhe krimin në bazë të urrejtjes. Ai është një anëtar aktiv dhe pjesë e menaxhimit të Shoqatës Evropiane të Studentëve të Drejtësisë (ELSA) - Republika e Maqedonisë.

Ivana Velkovska 120x160Ivana Vellkovska ka titullin master në Ekonomi Ndërkombëtare dhe Studiuese në Qendrën për Analizë Ekonomike (www.cea.org.mk). Interesat e saj kërkimore përfshijnë financat publike, pabarazinë ekonomike dhe politikat tatimore. Ajo ka punuar për Blumberg dhe Prajsvoterhauskupers.

Ivana Tufegxhiq është politikologe e diplomuar në Fakultetin e Shkencave Politike në Fakultetin e Drejtësisë "Justiniani i Parë" dhe studente e programit master në Drejtësi Kushtetuese në Fakultetin e Drejtësisë. Fusha e saj me interes të veçantë është të drejtat e njeriut me theks në të drejtat e pakicave, sistemin politik dhe zgjedhjet dhe sistemet zgjedhore, si dhe proceset e demokratizimit dhe ndikimin e fesë dhe kulturës politike në to.

 

Ivo Bosilkov është Doktor i Shkencave Politike nga Universiteti i Milanos, i specializuar në fushën e efekteve mediatike në opinionin publik. Ai ka një diplomë master në komunikim politik nga Universiteti i Amsterdamit si pjesë e programit Erasmus Mundus për gazetari, media dhe globalizim. Ai punon si studiues në Qendrën për Studime të Evropës Juglindore në Grac dhe ka botuar punime në disa revista shkencore ndërkombëtare.

Ivo Kunovski 120x160

Ivo Kunovski është një psikolog klinik, specialist i psikologjisë mjekësore në Klinikën Universitare të Psikiatrisë në Shkup. Në praktikën e tij ai merret me çështjet e psikodiagnostikimit, psikoterapisë, si dhe punët kërkimore shkencore duke u perqëndruar në programet për parandalimin dhe trajtimin e çrregullimeve psikologjike.

 

Ilina Mangova 120x160Ilina Mangova ka përfunduar masterin  në politikë komparative - demokraci në Shkollën Ekonomike dhe Shkencës Politike në Londër (LSE), në Britaninë e Madhe. Aktualisht është studente e doktoratës në Fakultetin e Drejtësisë, Departamenti i Studimeve Politike, ku ajo eksploron rolin e drejtuesve në tranzicion drejt demokracisë. Ajo po udhëheq programin e Institutit Ndërkombëtar Republikan (IRI) në Maqedoni.

llo Trajkovski 120x160Ilo Trajkovski është profesor i rregullt në Fakultetin Filozofik në Shkup dhe viziting profesor në Universitetin Shtetëror të Arizonës në Temi, SHBA dhe në Universitetin Jagelonian në Krakov, Poloni. Interesat e tij shkencore dhe kërkimore janë në fushat, sociologjia në politikë dhe sistemi politik, sociologjia e qytetarisë dhe të drejtat e njeriut dhe teorisë moderne sociologjike. Ai ka botuar disa punime dhe përkthime të letërsisë sociologjike nga anglishtja në maqedonisht. Ai ka menaxhuar dhe ka marrë pjesë në disa projekte kërkimore shkencore vendase dhe të huaja dhe ka qenë një konsulent shkencor për disa projekte të aplikuara.

Igor Todorovic 120x160Igor Todorovic është një gazetar që specializuar në financa dhe energjetikë në nivel global. Në mënyrë të barabartë ndjek temat e Ballkanit, me theks mbi tranzicionin dhe tejkalimin e pasojave të luftës, migracionin dhe emancipimin. Merret me redakturë dhe përkthen. Ka marrë pjesë në projekte artistike dhe humanitare.

koalicija irena 120Irena Cvetkoviq ka titullin doktor shkencash në fushën e studimeve gjinore. Si studiuese e re, ajo ka punuar në shumë projekte kërkimore në fushat e sociologjisë, studimet gjinore dhe media. Ajo ishte autorja e blogut Femgerila, dhe më pas kolumniste për gazetën e përditshme Dnevnik. Është aktiviste për të drejtat e njeriut për komunitetet e margjinalizuara dhe është veçanërisht aktive në avokimin e të drejtave të njerëzve LGBT, përdoruesve të drogës dhe punonjësve të seksit. Ajo është aktive në disa shoqata zyrtare dhe informale të aktivistëve. Ajo aktualisht është Drejtore Ekzekutive e Koalicionit "Të Drejtat Seksuale dhe Shëndetësore të Komuniteteve të Margjinalizuara" - Shkup.

Irena Cuculovska 120x160Irena Cuculoska është studente e doktoratës për Drejtësi në Bashkimin Evropian në Fakultetin e Drejtësisë "Justiniani i Parë " në Shkup. Ajo ka një diplomë master në Drejtësi Ndërkombëtare dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe është diplomuar si studentja më e mirë e gjeneratës së parë të Fakultetit të Drejtësisë. Ajo është e punësuar në Zyrën për Përfaqësimin e Republikës së Maqedonisë përpara Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut në Ministrinë e Drejtësisë. Ajo ka qenë anëtare e Institutit për të Drejtat e Njeriut për shumë vite, ku ka punuar si koordinatore e projektit dhe studiuese juridike. E gjithë përvoja e saj dhe përqendrimi i interesit është në të drejtat e njeriut, legjislacioni  i BE-së dhe Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Ajo ka përvojë me një numër projektesh, kërkimesh dhe analizash dhe është autore, bashkëautore dhe redaktore e disa botimeve.

Isak Vorgucic 120x160Isak Vorguçiq - Është producent dhe menaxher ekzekutiv i radiotelevizionit "Kim" në Çaglavicë, Kosovë, që nga themelimi i tij në vitin 2000. Interesat e tij janë gazetaria, teologjia dhe arsimi ushtarak.

 

ismail slikablogeriIsmail Kamberi ka përfunduar studimet master për të drejtën penale në Fakultetin e Drejtësisë "Justiniani i Parë” në Universitetin "Shën Cirili dhe Metodij" në Shkup. Fusha e tij e interesit është e drejta themelore e njeriut me një theks të veçantë në të drejtat e romëve dhe ai përpiqet të përfaqësojë interesat e tyre ligjore. Ai ka përvojë në organizata ndërkombëtare si OSBE / ODIHR dhe organizata të ndryshme rome. Në përvojën e tij të punës deri më tani, Ismaili ka marrë pjesë në një numër trajnimesh, seminaresh dhe konferencash. Ai aktualisht është duke punuar si studiues i ri në Institutin për Politikë Evropiane (EPI) në Shkup në një projekt që eksploron problemin e kufizimit të së drejtës së lëvizjes së romëve në Maqedoni.

Jana Lozanoska 120x160Jana Lozanoska, doktor shkencash në Universitetin e Kombeve të Bashkuara për Paqen në Kosta Rika. Ajo ka përfunduar master në të drejtën ndërkombëtare për të drejtat e njeriut në Universitetin e Gjenevës dhe Institutin për Studime Ndërkombëtare në Gjenevë, Zvicër. Ka përfunduar studimet universitare në Fakultetin Juridik në Shkup. Ka botuar punime për të drejtat e njeriut, gjinia dhe LBT; çështja e emrit nga prizmi i së drejtës ndërkombëtare, BE dhe të drejtat e njeriut, etj.

Janaki Mitrovski 120x160Janaki Mitrovski ka përfunduar studimet e masterit në Fakultetin e Drejtësisë "Justiniani i Parë” në Universitetin “Shën Cirili dhe Metodij” në Shkup, në vitin 2014, me temën "Legalizimi si mënyrë e luftimit të trafikut të drogës". Ai është themeluesi i Shoqatës për Kanabisin dhe Politikat e Gjelbra BILKA Shkup.

Jasmin Kalaç është student i doktoratës në Departamentin e së Drejtës Penale në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Ankarasë në Turqi. Punon si avokati dhe fushat kryesore të tij të interesit janë e drejta penale, kriminologjia, penologjia dhe të drejtat e njeriut.

Jasmina Deckov 120x160Jasmina Deçkov, psikologe shkollore në shkollën fillore "Partenija Zografski", Shkup.

Jovana Maroviq është Drejtoreshë e Përgjithshme i rrjetit “Politikon”, një qendër e pavarur investigative në Podgoricë, anëtare e BiEPAG dhe grupit të punës për Kapitullin 23 në negociatat e pranimit të Malit të Zi në BE. Ajo përfundoi studimet e doktoraturës në Fakultetin e Shkencave Politike në Beograd. Fushat e interesave të saj kërkimore përfshijnë sundimin e ligjit, demokracinë, federalizmin, Ballkanin, sistemin politik të BE-së dhe politikën e zgjerimit.

Jona Koprencka është asistente në Departamentin e Marrëdhënieve Ndërkombëtare dhe Shkencave Politike në Universitetin Epoka   në Tiranë, Shqipëri. Ajo është ish- zëvendësredaktore e web-portalit on-line “Gazeta Mendimi”, i cili, përveç të tjerash, mbulon çështje që lidhen me konfliktet në Lindjen e Mesme dhe marrëdhëniet midis Rusisë dhe NATO / SHBA-së në Ballkan.

Jorde Jakimovski 120x160Jorde Jaqimovski që nga punësimi në Institutin e Kërkimeve Sociologjike dhe Politiko-Ligjore në 1979 e deri më sot, punon në fushën e zhvillimit rajonal dhe rural, strukturën e popullsisë dhe diferencimin social, politikën sociale dhe strukturore, standardet e jetesës dhe zhvillimin e qëndrueshëm dhe tregun e punës.

Jugoslava Polenak 120x160Jugosllava Dukovska (1964, Beograd, Republika e Serbisë). Eko-aktiviste, alpiniste, gazetare e pavarur (free-lance).

julija b bezerkoska 120x160Julia Brasakova Bazerkoska është profesore e asociuar e marrëdhënieve politike ndërkombëtare në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti “Shën Cirili dhe Metodij”, Shkup. Ajo mbaroi studimet e doktoraturës në Universitetin e Këlnit, Gjermani.

Kaan Bayirakosan 120x160Kaan Bajrakosan, është student në studime të magjistraturës për shkenca politike në Universitetin e Varshavës, Poloni. Ka kryer studimet post diplomike për gazetari në Universitetin Ege në Turqi. Ai, gjithashtu ka studiuar në Universitetin Vilnus në Lituani në këtë fushë, si pjesë e programit për shkëmbim të studentëve. Ai ka përvojë në gazetari në mediat lokale gjatë kohës së studimeve të tij në Izmir, Turqi.

Karolina Ristova Asterud 120x160Karolina Ristova Asterud është profesoreshë në Fakultetin e Drejtësisë "Iustinianus Primus" në Universitetin e Ss. Kirili dhe Metodi në Shkup, Maqedoni. Ish deputet i Parlamentit të Republikës së Maqedonisë (2002-2006).

katarina-blazina-mukavec120x160

Katarina Blazhina Mukavec ka lindur në Zagreb. Ajo i ka përfunduar master studimet për studimet e komunikologjisë në Fakultetin për studime kroate në Universitetit në Zagreb, në vitin 2015. Që nga viti 2012, ajo është anëtare aktive e Shoqatës për komunikim dhe kulturë të mediave dhe merr pjesë në krijimin e përmbajtjeve edukative dhe ligjeratave për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme, si dhe të ueb-konferencave për edukatorë në të gjithë Kroacinë. Nga viti 2016, ajo është koordinatore e departamentit të ligjeruesve dhe vullnetarëve në projektin "Fëmijët e mediave", Shoqata e zbaton këtë aktivitet me qëllim të përmirësimit të edukimit medial të qytetarëve në Republikën e Kroacisë.

Katarina Tadic 120x160Katarina Tadiç ka një përvojë tetëvjeçare duke punuar në sektorin civil në Serbi dhe rajon. Ajo u diplomua në Fakultetin e Shkencave Politike dhe përfundoi Masterin në Kërkimin e Politikave Publike në Universitetin e Bristol. Ajo aktualisht jeton dhe punon në Beograd.

Katerina Kolozova 120x160Katerina Kollozova është këshilltare e lartë shkencore dhe profesore e rregullt në Institutin e Shkencave Sociale dhe Shkencave Humane si dhe drejtoreshë e saj. Në Institut, ajo është profesoreshë e studimeve të politikave (policy studies), filozofisë politike dhe studimeve gjinore. Në Fakultetin e Mediave dhe Komunikimit - Beograd, Serbi: Departamenti i Studimeve Politike Kritike, Profesoreshë e Filozofisë Politike Bashkëkohore. Ajo ka koordinuar studime të shumta politike mbi "demokracinë iliberale", "shtetin e robëruar", lirinë e mediave dhe lirinë akademike. Është autore e disa monografive ndërkombëtare, më e cituara prej të cilave është Cut of the Real: Subjectivity in Poststructuralist Philosophy издадена од Columbia University Press-NY, 2014.

Kiril Arsovski 120x160Kiril Arsovski Përzho është ekolog dhe profesor i biologjisë, kryeredaktor i platformës edukative në internet DOMA (doma.edu.mk) të Institutit për Studime të Komunikimit. Ai është krijuesi dhe autori i serisë së dokumentarëve edukativë mbi ekologjinë "Doma". Fusha e tij e interesit dhe kërkimit është komunikimi i shkencës, ekologjisë dhe mbrojtjes së mjedisit. Shkruan analiza të çështjeve mjedisore kombëtare dhe rajonale dhe shpesh mban ligjërata në fushën e mbrojtjes së mjedisit. Ish kryetar i Shoqatës Kërkimore të Studentëve Biologë (IDSB), anëtar i Shoqatës Mbretërore Entomologjike dhe Shoqatës Ndërkombëtare të Bihejvioristëve.

Kiril Barbareev 120x160Kiril Barbareev është Zëvendës Rektor për Zhvillim, Investim dhe Mirëmbajtje në Universitetin "Goce Delçev" (UGD) në Shtip. Studimet e doktoratës i përfundoi në vitin 2010 në Fakultetin Filozofik në Shkup me temën "Edukimi dhe zhvillimi profesional i edukatorëve në arsimin parashkollor", duke fituar kështu titullin Doktor i Shkencave Pedagogjike. Në vitin 2011 ai u zgjodh profesor në Fakultetin e Shkencave Arsimore në UGD.

kostantin bitrakov 120x160Konstantin Bitrakov ka përfunduar masterin në drejtësi (fusha: e drejta administrative), duke dhënë edhe provimin e shtetit për juristë dhe vazhdon studimet e doktoratës në Fakultetin e Drejtësisë në Beograd. Profesionalisht, ai kryen punë shkencore dhe administrative si bashkëpunëtor në Qendrën për Kërkime Strategjike në Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë, por është gjithashtu aktiv edhe në sektorin joqeveritar.

Kristijan Fidanovskiblog 120x160Kristijan Fidanovski aktualisht është duke kryer studimet e doktoraturës në Politikat Sociale në Universitetin e Oksfordit, ku studion politikat për stimulimin e natalitetit në Ballkan dhe Evropën Lindore. Kristijani ka kryer studimet master në shkencat politike dhe studimet e Evropës Lindore nga Universiteti Xhorxhtaun (Georgetown) në Uashington, kurse studimet deridiplomike i ka kryer në të njëjtën fushë në Kolexhin Universitar Londër (University College London UCL). Përveç politikës së natalitetit, fokusi i tij kryesor kërkimor janë sistemet partiake, proceset eurointegruese dhe teoritë e konspiracionit. Ai ka botuar punime akademike dhe tekste gazetareske në maqedonisht, anglisht dhe italisht për dhjetëra botime vendase dhe ndërkombëtare.

Ksenija MilovicKsenija Miloviq | Me arsim biolog molekular, përkatësia fetare - Sumatraist. Kohët e fundit është anëtar i bordit kryesor të partisë politike opozitare Demos. Anëtar i kryesisë së Forumit të Grave dhe anëtar i rrjetit politik në Mal të Zi. Angazhohem për realizimin e të gjitha çështjeve sociale që mund të kontribuojnë për t'u bërë një shoqëri me mundësi të barabarta për të gjithë.

Lejla Turcilo 120x160Lejla Turçilo është profesoreshë me angazhim të plotë në Departamentin e Komunikimit/Gazetarisë në Fakultetin e Shkencave Politike në Universitetin e Sarajevës, ku ajo jep leksione në lëndën Teoria për mediat, Gazetaria Televizive, Gazetaria në Internet dhe Mediat dhe politika në studimet universitare dhe master dhe Dizajni i ri i mediave dhe PR për Studime të Doktoratës. Ajo është shefe e Qendrës për mësim gjatë gjithë jetës në Fakultetin e Shkencave Politike në Universitetin e Sarajevës dhe në Departamentin e Komunikimit/Gazetarisë.

Leposava Ognjanoska është juriste e diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë "Justiniani i Parë" dhe aktualisht është studente e programit të masterit për Drejtësi Ndërkombëtare dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare. Fusha e saj me interes të veçantë është koncepti i demokracisë dhe i sundimit të ligjit, përmes prizmit të integrimit të shoqërive.

Lidija Pisker është gazetare dhe studiuese nga Bosnja dhe Hercegovina. Ajo shpesh shkruan për të drejtat e njeriut dhe çështjet e demokracisë për median rajonale dhe ndërkombëtare. Ajo është fituese e çmimit të Kombeve të Bashkuara për rritjen e ndërgjegjësimit të publikut për luftën kundër diskriminimit dhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve.

Lila Milic 120x160Lila Miliq është një aktiviste për të drejtat e barabarta dhe të drejtat e personave transgjinorë dhe punëtoreve të seksit.

Liljana Pecova Ilieska 120x160m-r Liljana Pecova -Ilieska është themeluese e IMPETUS - Qendra për Internet, Zhvillim dhe Menaxhim të Mirë, Drejtoreshë e Programit për Privatësi dhe Internet, dhe një nga themeluesit e Forumit për Menaxhimin e Internetit në Maqedoni. Ajo ka një përvojë pune paraprake dhjetëvjeçare në Ministrinë e Brendshme, e ndjekur nga një pozitë këshilltareje për katër vjet në Drejtorinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, ku ishte pjesë e grupit të punës së ekspertëve të Trupit Ndërqeveritar për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut të RM-së.

Lirim Gashi 120x160Lirim Gashi është jurist i diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë si dhe historian i diplomuar në Fakultetin Filozofik në Universitetin e Prishtinës. Është magjistër i të drejtës ndërkombëtare. Aktualisht punon si avokat në zyrën e tij të avokatisë.

Luka Pavicevic 120x160Luka Paviqeviq është student i shkollës së mesme në Shkollën ​​Ndërkombëtare NOVA si nxënës me bursë nga Fondacioni Ndërkombëtar Boris Trajkovski. Është aktiv në sektorin e OJQ-ve. Ai është veçanërisht i interesuar për çështjet në sferën e arsimit.

Lyudmil Iliev 120x160Lyudmil Iliev është një shkencëtar politik nga arsimi dhe punon si gazetar në gazetën Bullgare "Sega" dhe faqen Segabg. Si reporter, ai mbuloi jetën politike bullgare, si dhe veprimtaritë e Asamblesë Kombëtare Bullgare dhe Ministrisë Bullgare të Punëve të Jashtme. Një ish-punonjës i Drejtorisë së Çështjeve Politike të ministrisë.

Magdalena Lembovska 120x160Magdalena Lembovska është studiuese për çështje të sigurisë në Analitika Tink Tenk. Ajo është autore e analizave dhe studimeve të shumta mbi qeverisjen e mirë, reformën në sektorin e sigurisë, migracionin e parregullt dhe mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut. Ajo ka përfunduar studimet e masterit për Krimin Global, Drejtësi dhe Siguri në Universitetin e Edinburgut.

magdalena petkovaMagdalena Petkova është studente e biologjisë. Anëtare e Shoqatës Kërkimore të Biologëve dhe Shoqatës Ekologjike Maqedonase. Ajo punon në mënyrë aktive në fushën e limnologjisë dhe paleolimnologjisë, aktualisht me një fokus të veçantë në Liqenin e Ohrit.

Maja Anastasova 120x160Maja Anastasova - Stojanovska 25 vjet të angazhimit të saj profesional i ka shënuar në gazetari. Ajo ka punuar në të përditshmet dhe në gazetat javore, ku kaloi të gjitha hapat nga një gazetare fillestare tek një kryeredaktore. Ajo ka ndjekur, analizuar dhe komentuar zhvillimet në fushën e vendit, politikisht dhe ekonomikisht. Sidoqoftë, zona e saj kryesore e interesit është sfera bankare dhe financat. Ajo ka bashkëpunuar me mediat boshnjake dhe gjermane. Ajo u diplomua në Letërsi të Përgjithshme dhe Komparative në Fakultetin e Filologjisë "Blazhe Koneski".

Maja Stojanova 120x160Maja Stojanova është Doktor i Shkencave Politike në Fakultetin e Drejtësisë "Justiniani i Parë " në Universitetin "Shën Cirili dhe Metodij" në Shkup. Ajo paraprakisht ka përfunduar studimet  master në shkenca politike në Fakulteti Juridik “Justinian i Parë” në Programin e Menaxhimit Politik TEMPUS. Ajo investigon në fushat e opinionit publik dhe hulumtimit të opinionit publik, teorive politike moderne dhe mendimit politik modern. Ajo është kolumniste dhe autore e disa punimeve shkencore në vend dhe jashtë tij. Ajo ka fituar disa çertifikata dhe çmime nga shoqata ndërkombëtare.

Malinka Ristevska Jordanova 120x160Malinka Ristevska Jordanova është angazhuar në procesin e integrimit në BE që nga fundi i viteve 1990, duke mbajtur pozicione të larta si pjesë e administratës publike në Parlamentin dhe Qeverinë e Maqedonisë. Si Këshilltare Shtetërore në Sekretariatin për Çështjet Evropiane, ajo kryesoi Nënkomitetin MK-EU SAA për Drejtësi dhe Punë të Brendshme nga 2002-2008 dhe Komitetin e MSA nga 2008-2010 dhe ishte koordinatore e programit kombëtar për miratimin e ligjit të BE. Ajo dha një kontribut të veçantë në pranimin e vendit të saj në BE, duke përmbushur rekomandimet për fillimin e negociatave të pranimit dhe zbatimin e standardeve të përcaktuara në udhërrëfyesin për liberalizimin e vizave. Dr. Ristevska-Jordanova është themeluese dhe ish-drejtoreshë (shkurt 2011 - shkurt 2017) e institutit mendimor maqedonas Instituti për Politikë Evropiane - Shkup, ku ajo tani është anëtare jo-ekzekutive e bordit. Në kërkimin e saj, Dr. Jordanova përqendrohet në zbatimin e politikës së kushtëzimit të BE-së në rajonin e Evropës Juglindore, si dhe në transpozimin e ligjit të BE-së.

Marija Topuzovska 120x160Marija Topuzovska Latkoviq ka punuar në Institutin për Kërkime Sociologjike dhe Politiko-Ligjore – në Universitetin “Shën Cirili dhe Metodij” që nga viti 2006. Ajo është profesoreshë në studimet pasuniversitare për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore dhe studimet e doktoratës për Shkencat Organizative (Menaxhimin) dhe Sociologjinë e Organizimit. Ajo boton rregullisht punime shkencore në revista shkencore vendase dhe ndërkombëtare, dhe si shefe dhe studiuese kryesore ose anëtare e ekipit studimor, ajo ka marrë pjesë në disa projekte kombëtare dhe ndërkombëtare. Si anëtare e grupit të punës, ajo drejtpërdrejt mori pjesë në krijimin e Strategjisë kombëtare të rrjetëzimit, bashkëpunimit dhe zvogëlimit të ikjes së stafit të arsimuar dhe profesional (2013-2020), si dhe në procesin konsultativ për përgatitjen e Strategjisë Kombëtare të Rinisë (2015-2026). Temat e interesit kërkimor: rinia dhe punësimi, sjellja organizative, mësimi gjatë gjithë jetës, cilësia e jetës së punës.

Marjan Vuckovic 120x160Marjan Vuçkoviq u diplomua në Fakultetin e Drejtësisë "Justiniani i Parë" në Shkup, ku përfundoi studimet e masterit në Departamentin e Shkencave Politike në fushën e shoqërisë civile dhe marrëdhënieve ndëretnike në Republikën e Maqedonisë dhe në rajon. Ai është Kryetar i Forumit të Shkencave Politike të Maqedonisë, një shoqatë e shkencëtarëve politikë në Maqedoni, si dhe është kolumnist shumëvjeçar për revistën javore "Ego". Ai merret me zhvillimet politike dhe sociale në vend dhe më gjerë, duke dhënë pikëpamjet dhe mendimet e veta mbi to.

slika blogerMarjan Nikollov ai përfunduar doktoraturën në Fakultetin e Ekonomisë në Ljubljana, Slloveni, dhe studimet master në Ekonomi Ndërkombëtare dhe Financë në Fakultetin e Ekonomisë në Rejkjavik, Islandë. Ai është kryetar i Qendrës për Analiza Ekonomike dhe një konsulent i pavarur. Ai punon në mënyrë aktive në disa fusha ekonomike, të tilla si modelimi makroekonomik, ekonometria dhe statistikat, decentralizimi fiskal dhe partneriteti publik-privat. Ai ka punuar në ndërtimin e kapaciteteve të administratës publike dhe pushtetit vendor në Republikën e Maqedonisë përmes shqyrtimit dhe ri-përcaktimit të procedurave tatimore, analizës së kapaciteteve fiskale, përgatitjes së strategjive dhe studimeve të fizibilitetit, etj. Nikolov ka punuar si profesor në disa fakultete në Maqedoni, është autor i disa botimeve dhe ka marrë pjesë në shumë konferenca, seminare dhe trajnime.

mpetreski bloger120x160Marjan Petreski është profesor i asociuar i ekonomisë dhe prorektor për kërkime dhe zhvillim në Universitetin Amerikan Kolegj në Shkup. Ai ka njohuri të gjera teorike dhe përvojë praktike në fushën e gjerë të makroekonomisë dhe ekonomisë së zhvillimit, veçanërisht në fushën e analizës kritike dhe hartimit të politikave. Ai ka marrë pjesë në shumë projekte që kanë të bëjnë me analizën ekonomike, analizën e projekteve të infrastrukturës dhe analizën financiare të projekteve dhe kompanive në vendet me ekonomi në zhvillim dhe në tranzicion, siç janë Maqedonia, vendet e Ballkanit dhe vendet në Lindjen e Largët dhe në Afrikë.

MartinManaskov nova bloger 120x160Martin Manaskov është studiues-praktikant në Analitika tink tenk nga Shkupi, ku është pjesë e programit të politikave të sigurisë. Ai është student në Shkollën e Gazetarisë dhe Marrëdhënieve me Publikun. Përvoja e tij e punës përfshin vperimtari studimore në organizatat tink tenk dhe angazhime gazetareske në mediat maqedonase. Fushat e tij të interesit janë siguria, diplomacia, demokracia dhe mediat.

Martin Naunov 120x160Martin Naunov është studiues në Institutin e Pragës për Studime të Sigurisë. Ai më parë ka punuar në ekipin juridik të kompanisë mediatik Herst në Nju-Jork dhe si asistent kërkimor në Universitetin Xhons Hopkins dhe në Kolegjin Midëlburi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Mahir Sijamija 120x160Mahir Sijamija është magjistër i shkencave politike pranë Universitetit të Sarajevës (2018). Ai aktualisht punon si bashkëpunëtor në Qendrën për Analizë të Mediave dhe Politikave në Sarajevë dhe është një autor i ri në platformën për mbikëqyrjen e mediave (Media Watchdog) Analiziraj.ba. Ai ishte angazhuar si koordinator projekti në Fondacionin INFOHOUSE për Projektin e USAID për Rininë dhe Pajtimin. Më parë ka punuar si një bashkëpunëtor i jashtëm për Fakultetin e Shkencave Politike pranë Universitetit të Sarajevës dhe UNICEF BH. Ai gjithashtu ka marrë pjesë në projekte të ndryshme kërkimore, nga të cilat mund t'i veçojmë Institutin Republikan Ndërkombëtar (International Republican Institute), Humanizmi në vepër (Humanity in Action), RRPP, UN, CREDI, Qendrën e Mediave (Media Center) dhe Organizatën Albany Associates. Ai është një anëtar i Grupit Këshillimor të UNESCO-s për nxitjen e edukimit për mediat dhe informacionin (MIL) në BH, një bashkëpunëtor me përvojë në Humanity in Action në BH.

Mersiha Drinjakovic 120x160Mersiha Drinjakoviç - gazetare dhe redaktore ekzekutive e revistës Gracija, dhe bashkëpunëtor i portalit Analiziraj.ba. Ka kryer studimet për gazetari në Fakultetin e Shkencave Politike në Sarajevë, dhe gjatë punës ajo kaloi disa edukime të ndryshme shtesë në SH.B.A., Malajzi, Gjermani dhe Francë. Me gazetari merret 20 vjet. Është fituese e çmimit special të UNICEF-it për kontributin gazetaresk në informimin, mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të fëmijëve në Bosnjë dhe Hercegovinë për vitin 2015 dhe fituese e çmimit për Gazetari të UN Women 2017 - për artikullin më të mirë mbi dhunën me bazë gjinore në kategorinë e mediave të shkruara. Në vitin 2017, iu dha faleminderim nga Komiteti i Helsinkit i BdheH për Konkursin për tregimin / reportazhin më të mirë në media që promovon të drejtat dhe kulturën e LGBT-së. Në vitin 2018, është shpërblyer me mirënjohjen nga KB BdheH për kontributin e saj gazetar në informimin në lidhje me Qëllimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm në BdheH dhe promovimin e tyre - për tekstin e botuar në portalin Analiziraj.ba.

 

Milorad Stojmanovki 200x250Milorad Stojmanovski është gazetar me përvojë tridhjetvjeçare, kryesisht në median e shkruar. Ai filloi si bashkëpunëtor me angazhim të pjesshëm-honorar në Televizionin e Maqedonisë, ndërsa angazhimi i tij i parë si i punësuar ishte gazetar sportiv në “Veçer”. Pas një eksperience disa vjeçare si redaktor në revistën “Skok”, ai dhe kolegët e tij janë një nga themeluesit e “Dnevnik”, ku i ka kaluar të gjitha funksionet, përfshirë pozicionin e zv/kryeredaktorit. Ai gjithashtu ka një përvojë të shkurtër pune me portalin "Sportmedia", dhe aktualisht punon për gazetën "Sloboden peçat”. Është korrespondent shumëvjeçar i revistave, agjencive dhe portaleve të huaja sportive, si dhe anëtar i Asamblesë së Komitetit Olimpik të Maqedonisë. Ai ka raportuar për disa ngjarje të mëdha sportive, të tilla si Olimpiadën e Athinës dhe Kampionatin Botëror dhe Evropian të Futbollit dhe Basketbollit.

milco balevskiMilço Balevski lindi në Shkup në vitin 1992. Ai është diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë në Lubjanë, ku aktualisht po studion për master. Interesat e tij personale janë sfera e të drejtës kushtetuese dhe teoria juridike. Ai ka marrë pjesë në disa simulime gjyqësore në fushën e së drejtës kushtetuese dhe në konferenca dhe seminare në fushën e së drejtës sportive.

minas bakalcevMinas Bakalçev është arkitekt dhe profesor në Fakultetin e Arkitekturës në Universitetin "Shën. Cirili dhe Metodij” në Shkup. Ai përfundoi studimet master në Universitetin e Beogradit në vitin 1991, dhe doktoratën në Universitetin “Shën Cirili dhe Metodij” në Shkup në vitin 2004. Ka qenë pjesëmarrës dhe bashkë-kurator i Pavijonit Kombëtar të Maqedonisë në Bienalen e Venecias për të cilën ai fitoi morënjnohje të veçantë për projektin "Qyteti i botëve të mundshme" për vitin 2008.

mirjana lazarova trajkovskaMirjana Llazarova Trajkovska është gjykatëse dhe kryetare e seksionit në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut në Strasburg. Paraprakisht, ajo ka qenë gjykatëse në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë, Kryetare e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, Shefe e Departamentit të të Drejtave të Njeriut në Ministrinë e Punëve të Jashtme, si dhe ndihmës-ministre e procedurave administrative në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Ajo u diplomua në Fakultetin e Drejtësisë në Shkup. Ajo ka përfunduar studimet master dhe doktoraturën në Fakultetin e Drejtësisë në Ljubjanë.

najcevska120x160Mirjana Najçevska me titull doktor i shkencave juridike dhe profesoreshë me angazhim të plotë dhe këshilltare shkencor në Institutin për Kërkime Sociologjike dhe Politiko-Ligjore në Universitetin “Shën Cirili dhe Metodij” në Shkup. Kualifikimet kryesore janë në fushat e të drejtave të njeriut (diskriminimi, të drejtat e pakicave dhe grupeve të margjinalizuara, liria e mendimit dhe e shprehjes, sundimi i ligjit dhe shteti ligjor), marrëdhëniet ndëretnike, decentralizimi dhe vetëqeverisja lokale. Ajo është e përkushtuar për të promovuar konceptin e të drejtave dhe lirive të njeriut dhe mekanizmave për mbrojtjen dhe praktikën e tyre. Ka qenë e përfshirë në punën e disa OJQ-ve dhe shoqatave qytetare joformale (ish kryetare e Komitetit të Helsinkit për të Drejtat e Njeriut dhe kryetare aktuale e Qendrës për të Drejtat e Njeriut dhe Zgjidhjen e Konflikteve). Në planin ndërkombëtar, ajo ka qenë pjesë e punës së disa organeve profesionale dhe trupave të ekspertëve në kuadër të KB-së, BE-së dhe Këshillit të Evropës.

Miroslav Draganov 120x160Mirosllav Draganov është Drejtor Ekzekutiv i Institutit për të Drejtat e Njeriut (IDNJ). Ai ka përfunduar studimet master për të drejtën kushtetuese në Fakultetin e Drejtësisë në Shkup, dhe ka dhënë provimin e shtetit për juristë në vitin 2013. Ai ka përvojë pune si demonstrues në Fakultetin e Drejtësisë, bashkëpunëtor për fondet e investimeve dhe në një zyrë avokatie dhe ka punuar jurist në bankë. Fushat me interes për hulumtime përfshijnë gjyqësorin, lirinë e shprehjes dhe aksesin në informacion, mosdiskriminimin dhe vetëqeverisjen lokale.

Michaela Ruzickova 120x160Michaela Ružičková është kandidate për doktoraturë në Sektorin e Shkencave Politike në Universitetin Pavol Jozef Shafarik në Koshice, Sllovaki. Hulumtimi i saj i kushtohet faktorëve të mjedisit në gjeopolitikë. Gjatë studimeve të saj, ajo fitoi përvojë si praktikante në Sektorin e Politikës së Jashtme në Kabinetin e Presidentit të Republikës së Sllovakisë. Aktualisht punon për një institut të pavarur think-tank për Strategjinë e Politikave, për të cilin publikon analiza nga fusha e zonave të konfliktit. Ajo gjithashtu punon si redaktuese e përmbajtjes për gazetën Digital Infospace Iniciativa e Sigurisë për dezinformim. Fusha të tjera të interesit të saj përfshijnë sigurinë kognitive, sigurinë e informacionit dhe kërcënimet hibride.

Mladen Obrenovic 120x160Mladen Obrenoviç është doktor i shkencave të komunikimit dhe gazetar profesionist me përvojë në media dhe media kroate në Bosnjë dhe Hercegovinë. Karriera e tij profesionale gazetareske u zhvillua në 1996 në Vukovar, ku ai punoi për mediat lokale si korrespondent për Glas Slavonia dhe Jutarnji list, duke mbuluar temën e historisë kroate. Nga 2010 deri në 2013, ata u regjistruan në Zagreb, ku mbuluan politikën ditore dhe temën aktuale të pemëve kroate, të përjashtuara nga sabora kroate, Vlade dhe institucionet ligjore. Në Dolasku dhe Sarajevë, radio për Al Jazeeru Balkans si gazetar, dhe më pas redaktor në portal. Radio është gjithashtu një gazetare e BIRN në Bosnjë dhe Hercegovinë. Ne aktualisht po studiojmë kurse mediatike dhe konferenca shkencore, dhe aktualisht jemi duke studiuar dhe studiuar.

Naum-Kajcev-120x160Naum Kajçev jep leskione në lëndën Historia e re dhe bashkëkohore e Ballkanit në Universitetin e Sofjes "Shën. Klementi i Ohrit”. Ai është autori i librave Maqedonia, e lakmuar: ushtria, shkolla dhe ndërtimi i kombit në Serbi dhe Bullgari (1878-1912) dhe Iliria nga Varna në Vilah: rilindja kombëtare kroate, serbët dhe bullgarët (deri në vitin 1848). Ai është gjithashtu nënkryetari i Komisionit të Përbashkët për Çëshjte Historike dhe Arsimore midis Bullgarisë dhe Maqedonisë të Veriut.

Natasa Kovaceviq ka diplomuar për drejtësi dhe është në proces të përfundimit të masterit për mbrojtje të mjedisit në Fakultetin e Shkencave të Natyrës dhe Matematikës në Mal të Zi. Që nga viti 2003, ajo ka punuar për OJQ-në “Green Home”, duke arritur nivelin si eksperte e lartë për zhvillim të qëndrueshëm dhe politikë mjedisore. Është autore dhe bashkëautore e disa punimeve studimore mbi politikën e mbrojtjes së mjedisit dhe natyrës dhe është anëtare e IUCN CEL (Komisionit për Ligjet e Mjedisit), Këshillit Kombëtar për Zhvillim të Qëndrueshëm të Malit të Zi dhe grupit të punës për Kapitullin 27 - Mjedisi në kuadër të procesit të pranimit të Malit të Zi në BE. Për tre vitet e fundit, ajo ka qenë Drejtoreshë e Përgjithshme e Green Home, përgjegjëse për planifikimin strategjik dhe përfaqësimin publik.

nenadNenad Zhivanovski është një gazetar i pavarur nga Shkupi, që jeton në Londër. Ai ka shumë vite përvojë në gazetari, duke bashkëpunuar me media nga Maqedonia, Bullgaria, Kroacia, Serbia, Norvegjia dhe Gjermania. Ai ka kryer studimet në gazetari dhe menaxhim biznesi, ka magjistruar në studimet evropiane dhe ka doktoruar në gjuhësi të përgjithshme dhe krahasuese me temën e disertacionit Gjuha e urrejtjes në diskursin politik në media.

Ai është autor i librit "Disa aspekte të krizës kosovare - Kosova midis miteve historike dhe problemi real evropian", botuar në Gjermani në gjuhën angleze, pastaj librit "Gjuha e urrejtjes", botuar në anglisht dhe bullgarisht, dhe "Gjuha e urrejtjes - rishikimi dhe hulumtimi teorik i Bullgarisë në mediat maqedonase”, botuar në gjuhën maqedonase.

Fokusi i tij me interes akademik janë normat në diskursin e ri politik, gjeopolitikën e Ballkanit, fuqitë e mëdha dhe marrëdhëniet bashkëkohore midis popujve të Ballkanit.

nenad novkovski 120x160Nenad Novkovski është profesor me angazhim të plotë në Fakultetin e Shkencave të Natyrës dhe Matematikës dhe është administrator i studimeve pasuniversitare në Institutin e Fizikës. Ai është autor i punimeve shkencore, ka botuar artikuj në revista ndërkombëtare me faktor ndikimi dhe ka udhëhequr projekte studimore. Është anëtar i Shoqatës së Fizikanëve të Maqedonisë, Evropës dhe Amerikës dhe bashkëpunon me institutet e fizikës në Serbi, Bullgari dhe Zvicër. Në periudhën nga viti 1998 deri në vitin 2002 ishte ministër në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë. Ai menaxhoi dhe mori pjesë në hartimin dhe miratimin e Strategjisë për Zhvillimin e Arsimit 2001-2010 dhe Programit për Zhvillim Teknologjik 2001-2006.

nenad tonic 120x160Nenad Toniq ka diplomuar për inxhinieri transporti dhe ka përfunduar masterin për inxhinieri të mbrojtjes së mjedisit. Ai aktualisht është i punësuar në Departamentin e Transportit në qytetin e Shkupit, për çështje në fushën e planifikimit dhe zhvillimit të transportit. Përveç kësaj, ai është I angazhuar edhe si bashkëpunëtor profesional në fushën e inxhinierisë së transportit në revistën për urbanizëm, arkitekturë dhe ekologji "Porta3".

Nertila Maho 120x160Nertila Maho ka gati 14 vjet përvojë në mbulimin e çështjeve ekonomike si gazetare në Shqipëri. Në 4 vitet e fundit ajo ka punuar për Monitor, Revista e vetme ekonomike në Shqipëri. Përvojat e saj të mëparshme përfshijnë 8 vjet në të përditshmen Panorama, gazeta më e madhe në vend dhe dy vjet në televizion. Ajo ka një diplomë Bachelor në Gazetari dhe një Master në Marketingu (Programi Nebraska) në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Ajo ka qenë aktive në publikimin e artikujve për sektorë të ndryshëm si turizmi, energjia, tregu i sigurimeve, financat etj.

nikola popovski 120x160Nikola Popovski është doktor i shkencave ekonomike dhe profesor universiteti. Ai jep leksione në  një grup lëndësh në fushën e makroekonomisë. Ai ka botuar disa libra mbi çështje ekonomike dhe tekste universitare, si dhe një numër punimesh në revista vendase dhe të huaja. Ai ka pasur disa pozicione të rëndësishme shtetërore. Jeton në Shkup.

petar goshevPetar Gosev ka diplomë master në shkencat ekonomike. Ai është ish-guvernator i Bankës Kombëtare të Republikës së Maqedonisë dhe ish - Ministër i Financave. Ka qenë themeluesi dhe drejtuesi i Partisë Liberal Demokrate dhe në tre mandate është zgjedhur anëtar i Parlamentit të Republikës së Maqedonisë. Goshev ishte shefi i delegacionit të Republikës së Maqedonisë në Asamblenë Federale të ish-RSFJ-së dhe kryetar i Komisionit të Politikës Monetare (1991). Në vitet 1980, ai ishte aktiv në Këshillin Federativ për Çështje Sociale dhe Ekonomike të ish-RSFJ-së dhe në kryesinë e Federatës së Sindikatave të Maqedonisë. Ai ka qenë gjithashtu anëtar i Komitetit Qendror të Lidhjes së Komunistëve të Maqedonisë (SKM) dhe kryetari i fundit i Lidhjes së Komunistëve të Maqedonisë (SKM) kur u shndërrua në Lidhja Social Demokrate.

petrit saraciniPetrit Saraçini ka diplomuar për gazetari në Fakultetin e Drejtësisë "Justiniani i Parë " në Shkup, student për master në Institutin për Studime të Komunikimit. Ai ka punuar dhe ka botuar si gazetar, redaktor, producent, moderator dhe kolumnist në gazetat "Dnevnik", "Lobi", "Press Online", "Flaka", "Lajf Radio", "Sloboden Peçat", "TV21". Ai ka një eksperiencë shumëvjeçare në studimet për mediat, përvojë të cilën e ka fituar si drejtues i programeve në Institutin e Mediave të Maqedonisë, ku ka marrë pjesë dhe ka menaxhuar disa projekte të mediave kombëtare dhe rajonale. Ai është autor dhe bashkëautor i disa punimeve studimore dhe profesionale vendase dhe ndërkombëtare në fushën e mediave, duke përfshirë "Kosova dhe Media", "Situata me mediat e komuniteteve në Republikën e Maqedonisë", "Manuali i arsimimit mediatik për mësuesit e gjuhës amtare", “Fqinjët e Ballkanit në mediat "," Gjuha e urrejtjes në internet në vendet e Evropës Juglindore"," Maqedonia në epokën digjitale - ndër të drejtat dhe përgjegjësitë gjatë komunikimit në internet".

Petar Todorovski 120x160Petar Todorovski është këshilltar për rregullativë në fushën e TIK-ut në Ministrinë për Shoqëri Informatike dhe Administratë. Ai u diplomua në Fakultetin Juridik "Justiniani i Parë" në Shkup në vitin 2011.

Pece Nedanovski 120x160Pece Nedanovski është profesor në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin "Shën. Cirili dhe Metodij" në Shkup. Në periudhën 2008-2012 ai ka ushtruar funksionin e Prorektorit të Financës, Investimeve dhe Zhvillimit në Universitetin "Shën. Cirili dhe Metodij" në Shkup dhe që nga viti 2013 drejton studimet pasuniversitare në Menaxhimin e Sektorit Publik në Fakultetin e Ekonomisë. Ai është autori i disa studimeve, librave dhe librave shkollorë për çështje ekonomike.

predrag tasevskiPredrag Tasevski ka përfunduar studimet e masterit në inxhinieri në fushën e sigurisë kibernetike, ka diplomë post-master për siguri në sistemet kompjuterike dhe komunikimet në një shkollë elitare në Francë dhe disa certifikata ndërkombëtare. Interesat e tij studimore përfshijnë sigurinë në internet, mbrojtjen në Internet, sajber-rreziku dhe aspektet socio-teknike. Ai është autor i dy librave, ka botuar disa artikuj dhe punime shkencore në Maqedoni dhe jashtë saj.

Radenko Udoviçiq është dekani i Fakultetit të Shkencave Sociale në Universitetin e Hercegovinës në Mostar dhe drejtor i Institutit “Plan Medias”, si dhe „Iniciativat e Mediave“ në Sarajevë, një organizatë që meret me edukimin e gazetarisë, investigimin dhe prodhimin e mediave. Ai ka punuar si gazetar që nga viti 1992. Për shtatë vitet e fundit, jep leksione në lëndët e gazetarisë dhe komunikimit në universitete të ndryshme.

radica todorovskaRadica Todorovska është gazetare e diplomuar dhe ka  diplomë masteri për shkenca politike që nga 2009. Aktualisht është studente për doktoratë në Institutin për Kërkime Sociologjike dhe Politiko-Ligjore në Shkup. Programi për studimi i doktoratës është në fushën e "Demokracisë në kushte të globalizmit". Ajo aktivisht merr pjesë në konferenca në fushën e shkencës politike, dhe temë e interesit shkencor është zhvillimi i demokracisë në sistemet politike, veçanërisht në drejtim të komunikimit ndërinstitucional. Periudha e tranzicionit dhe e pas-tranzicionit në vendet post-socialiste është një sfidë e veçantë për studimin komparativ me demokracitë e zhvilluara dhe ato moderne.

Radmila Zivanovic 120x160Radmila Zhivanoviq është psikologe e licencuar, psikoterapiste e akredituar evropiane (EAGT / ECP), magjistre për Komunikime. Anëtare aktive e Bordit Drejtues të Dhomës së Psikologëve të R. së Maqedoninë dhe organizatore e disa prej programeve për avancimin dhe promovimin e profesionit dhe praktikës private, dhe Ditët e Psikologjisë, platformë për aktivizëm psikologjik për promovimin e shëndetit mendor. Praktikën e saj të psikoterapisë e realizon në kuadër të Psikoterapika - Shoqatë për Psikologji dhe Psikoterapi përmes së cilës kultivon dhe zhvillon qasje integruese në programet për psiko-edukim, psikoterapi dhe këshillim. Ajo organizon dhe koordinon seksionin psiko-edukativ #PyetPsikolog, në portalin deca.mk, dhe seksionin #ÇfarëTëRëndon në Radio Mof, së bashku me një ekip, kolegë psikologë-psikoterapistë.

Radosveta Vasileva 120x160Radosveta Vasileva është një juriste bullgare, hulumtimet e së cilës përfshijnë të drejtën e BE-së dhe të drejtën komparative publike dhe private. Ajo gjithashtu ka blogun e saj kushtuar sundimit të ligjit në Bullgari. Ajo ka botuar në Euronews, EUobserver, New Eastern Europe, Brussels Times dhe të tjerë. Vassileva mban një blog personal [radosvetavassileva.blog] kushtuar sundimit të ligjit në Bullgari. Ajo ka një doktoraturë në Drejtësi nga University College London (MB), një Master në Drejtësi nga Science Po Paris (Francë), një Master në Drejtësi nga Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Francë), dhe një Diplomë Bachelor në Marrëdhëniet Ndërkombëtare nga Universiteti Tufts (SHBA). Ajo aktualisht është e angazhuar si një studiuese vizituese në Universitetin Middlesex në Londër.

Ramadan Cipuri 120x160Ramadan Çipuri është profesor në Departamentin e Gazetarisë dhe Komunikimit në Universitetin e Tiranës, Shqipëri. Studimet e tij përqendrohen në çështje që lidhen me etikën e mediave dhe ai është autori i dy librave. Ai e zhvillon karrierën e tij si pjesë e stafit akademik që nga viti 2008 në disa universitete në Shqipëri. Ai më parë, për tetë vjet, ka punuar si gazetar për disa media kombëtare dhe të huaja. Ka përfunduar studimet e tij për gazetari në Universitetin e Stambollit, në Turqi, në vitin 2004.

Redion Qirjazi 120x160Redion Qirjazi është menaxher programor dhe studiues për çështjet e sigurisë. Puna e tij fokusohet në mbrojtje, terrorizëm, zgjidhjen e konflikteve, ekstremizëm të dhunshëm, integriteti i sektorit publik dhe menaxhimi i mirë. Redioni është diplomuar në Akademinë Ushtarake në SHBA (Uest Point) dhe paraprakisht ka shërbyer si oficer në armatën shqiptare plot 7 vjet, përfshirë edhe turnëun ushtarak në Afganistan. Ai është Rotary Peace Fellow dhe fitues i Chevening bursës, në suazat e së cilës i ka kryer studimet e magjistraturës në Siguri dhe Strategji të Aplikuar, në Universitetin Ekseter.

Rachel Galloway 120x160

Rejçell Gallovej, Ambasadore e Mbretërisë së Bashkuar në Republikën e Maqedonisë Veriore.

Ridvan Peshkopia 120x160Ridvan Peshkopia është Lektor i Sjelljes Politike dhe Metodave Kërkimore në Universitetin për Biznes dhe Teknologji, Kosovë. Ai e ka marrë gradën PhD në Shkenca Politike në Universitetin e Kentakit [University of Kentucky]. Po ashtu, ai ka gradë master në Planifikim Urban, Diplomaci, Shkenca Politike dhe Matematikë të Aplikuar. Ai boton rregullisht në xhornale akademike në tema si filosofi politike, teori sociale, studime filmi, marrëdhënie ndërkombëtare, politika krahasuese, psikologji politike dhe sociale, metoda kërkimore, kriminologji, politika arsimore dhe sjellje politike.

risto soluncevRisto Solunçev (06.11.1976), ka lindur në Shkup. Ai ka diplomuar, ka përfunduar studimet master dhe doktoraturën në Fakultetin Filozofik në Shkup. Aktualisht është duke punuar si profesor i asociuar në Institutin e Filozofisë, Fakulteti Filozofik në Shkup, dhe jep leksione në lëndët Filozofa e Re, Filozofia Klasike Gjermane dhe Filozofia Bashkëkohore. Ai ka shkruajtur ese në revista vendase dhe të huaja në fushat e filozofisë, estetikës dhe kulturologjisë. Ka qënë kolumnist për revistën “Forum”.

Sabin Selimi punon për organizatën zvicerane të zhvillimit, Helvetas, si menaxher i komunikimit në programin rajonal të quajtur RECONOMY, financuar nga Agjencia Suedeze e Bashkëpunimit Ndërkombëtar për Zhvillim. Më parë, ai ka punuar në role këshilluese komunikimi në sektorin publik dhe projekte të financuara ndërkombëtarisht, me përvojë në Ballkan. Si një studiues Chevening, ai mori një Master Shkencor në Politikën Publike Ndërkombëtare nga University College London. Si përfitues i Bursave Presidenciale, ai mori një diplomë bachelor në Ekonomi dhe Studime Ndërkombëtare nga Universiteti Amerikan në Uashington, DC.

sally broughton micovaSalli Brauton Micova është asistent- profesore për komunikim politik në Universitetin e Anglisë Lindore (UEA) në Noruiç, Mbretëria e Bashkuar. Ajo jep leksione në lëndët nga fusha e medias dhe komunikimit në Institutin për Studime në Komunikim. Për më shumë se tre vjet, ajo ka qenë drejtoreshë në blogun akademik për politika të mediumeve të Shkollës Ekonomike dhe Shkencave Politike në Londër (LSE), ku ka dhënë leksione edhe në programin për studime pasuniversitare në media dhe komunikim, ndërsa punon si konsulente për median dhe politikën e komunikimit. Është autore e botimeve të shumta në revista akademike dhe kapituj librash, si dhe disa dokumenteve të politikave publike dhe përmbledhjeve të ekspertëve. Ajo është ftuar rregullisht të flasë në konferenca të ekspertëve ndërkombëtarë.

Saska Todorovska 120x160Sashka Todorovska ka Master Shkencor (MSc) në Menaxhimin e Burimeve Njerëzore dhe Këshilltare e Certifikuar për Karrierë në kuadër të Programit Ndërkombëtar të Këshilltarëve të Karrierës (GCDF - Global Career Development Facilitator). Eksperienca e saj e punës është në fushën e burimeve njerëzore në një kompani private shëndetësore. Ai është i orientuar drejt theksimit të nevojës për zhvillim personal dhe profesional. Ai merr pjesë aktive në konferenca dhe është autor i disa artikujve në fushën e burimeve njerëzore. Ai është anëtar i Asociacionit të Maqedonisë për resurse njerëzore dhe i shoqatës për këshilltarë për karrierë.

Samet Shabani 120x160Samet Shabani është drejtues kryesor i Horizon Civitas - Shoqatë për aktivizëm qytetar dhe nxitje të përgjegjësisë shoqërore. Më herët ai ka punuae si hulumtues për politika të jashtme dhe të sigurisë pranë Analytica Think Tank. Fokusi i tij është i drejtuar mbi temën e ekstremizmit të dhunshëm, dhe ka disa hulumtime të publikuara dhe punon në sërë projektesh mbi këtë fushë. Sameti ka përfunduar studimet deridiplomike mbi shkencë politike dhe marrëdhënie ndërkombëtare në Universitetin e Stambollit, si dhe Shkollë për Politikë Publike nga Këshilli i Europës. Ai aktualisht është kandidat për Mastër mbi menaxhment në Universitetin Ndërkombëtarë Burç (Sarajevë), dhe pjesmarrës në dy programe: Shkolla për Politikë pranë Presidencës së Maqedonisë së Veriut, dhe Menaxhment publik të qëndrueshëm pranë Universitetit Malmö..

sveto toevski 120x160Sveto Toevski është student doktorature për lingustikë dhe ka përfunduar masterin për shkenca politike, është analist i pavarur politik dhe studiues shumëvjeçar në gjuhësi dhe në shkencat politike.

svetomir skarik 120x160Prof. Dr. Svetomir Shkariq lindi në Dojran në vitin 1941, në një familje fshatare. Shkollimin fillor e ka mbaruar në Dojran dhe në Gjevgjeli, dhe shkollën e mesme në Strumicë. Ai u diplomua në Fakultetin e Drejtësisë në Shkup, dhe mori gradën master dhe atë të doktoraturës në Fakultetin e Drejtësisë në Beograd, nën mentorimin e prof. Jovan Gjorgjeviq. Ai u zgjodh asistent i prof. Evgeni Dimitrov, dhe më pas si asistent profesor dhe profesor i së Drejtës Kushtetuese në Fakultetin e Drejtësisë në Shkup. Ai ka qenë për vizitë studimore në Grenobël, Saporo dhe Tokio dhe ka zhvilluar një vizitë si profesor në Bordo. Ai ka dhënë leskione 15 vjet në Shkollën Politike “Josip Broz Tito” në Kumrovec, së bashku me Kiro Gligorov, Predrag Vranicki, Muhamed Filipoviq, Miat Shukoviq, Milojko Druloviq dhe Slavoj Zhizhek. Ai ka marrë pjesë në disa kongrese të Shoqatës Ndërkombëtare për të Drejtën Kushtetues (L'AIDC), të Shoqatës Ndërkombëtare të Shkencave Politike (IPSA) dhe Shoqatës Ndërkombëtare të Studimeve për Paqen (IPRA). Punimet e paraqitura janë botuar në librin "Maqedonia në të gjitha kontinentet" (2000). Është autor i librave: Law, Force and Peace - Macedonia and Kosovo (2002), Democratic Elections in Macedonia 1990-2002 (2005), Interpretimi Shkencor - Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë (2014) dhe E Drejta Kushtetuese, Botimi i tetë (2015). Ai për një kohë të gjatë ka punuar për librat shkollorë: "Teoritë politike - një epokë e re" dhe "E drejta kushtetuese e Bashkimit Evropian". Ai është duke përgatitur njëzet ese me rastin e 70 vjetorit të ekzistencës së Fakultetit të Drejtësisë "Justiniani i Parë " në Shkup (1951-2021). Përmes blogjeve,  të drejtën  kushtetuese e sjell më afër qytetarëve, pozitës dhe opozitës.

sefer tahiriSefer Tahiri ka përfunduar studimet e doktoraturës me temën "Ndikimi i partive politike në politikën redaktuese të Shërbimit të Transmetimit Publik - Radio dhe Televizioni i Maqedonisë (1998-2006)". Ai jep leksione në lëndë nga fusha e medias dhe komunikimit në Fakultetin e Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimeve në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetovë dhe në Institutin për Studime të Komunikimit në Shkup. Tahiri ka 15 vjet përvojë gazetarie. Ai ka punuar si gazetar dhe redaktor në gazetën Fakti, në programin e gjuhës shqipe në MTV, ALSAT-M TV dhe ka qenë korrespondent i Radios Evropa e Lirë nga Shkupi - programi në gjuhën shqipe. Ka marrë pjesë në projekte të ndryshme studimore në fushën e mediave dhe komunikimit.

sibel amet120x160Sibel Amet është këshilltare juridike në Komitetin e Helsinkit për të Drejtat e Njeriut. Studente e së Drejtës Ndërkombëtare dhe Marrëdhënieve dhe Drejtësisë në BE në Fakultetin e Drejtësisë "Justiniani i Parë" Shkup. Me interes të veçantë për të janë të drejtat e njeriut dhe realizimi i tyre në kontekstin e neuroshkencës dhe zhvillimin e teknologjisë. I pëlqejnë stripet dhe filmat fantastiko-shkencorë SF.

Slavica Biljarska bv 120x160Sllavica Biljarska ka përfunduar studimet e masterit për marrëdhënie me publikun dhe është aktiviste civile. Për pesëmbëdhjetë vjet, i ndihmon organizatat civile që kauzat dhe aktivitetet e tyre të dalin në dritë. Aftësitë e saj investigative i zhvillon duke marrë pjesë në ekipe të projekteve studimore rajonale dhe ndërkombëtare. Aktualisht punon si konsulente dhe trajnere për marrëdhëniet me publikun për disa organizata të shoqërisë civile dhe disa kompanive në vend. Me interes të veçantë për të janë marrëdhëniet me publikun online, zhvillimi dhe zbatimi i strategjive të marrëdhënieve me publikun dhe krijimi i një brendi. Është një nga krijuesit ideatorë dhe bashkë-organizatore e konferencës së parë të marketingut në internet dhe online PR konferencës në Maqedoni AllWeb.

silvana mojsovska 120x160Silvana Mojsovska është profesoreshë me angazhim të plotë në Institutin e Ekonomisë - Shkup, në Universitetin "Shën Cirili dhe Metodi". Interesat e saj studimore janë përqendruar kryesisht në çështje që lidhen me ekonominë ndërkombëtare dhe integrimin në BE. Ajo është autore e shumë punimeve shkencore, ka punuar në shumë projekte aplikimi, ka realizuar vizita studimore në universitete prestigjioze jashtë vendit dhe ka marrë pjesë në një numër konferencash ndërkombëtare dhe vendase.

Simona Tufegdzic 120x160Simona Tufegxhiq është një gazetare e diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë "Iustinianus Primus" - Shkup. Tani po studion për Master në Politikë Ndërkombëtare dhe Diplomaci në Universitetin Amerikan të Evropës (FON).

slavko miladinovskiSllavko Milladinovski politikolog i diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë "Justiniani i Parë" dhe student në programin master për Të Drejtën Kushtetuese në Fakultetin e Drejtësisë. Me interes të veçantë për të janë fushat e sundimit të ligjit, sistemi politik, zgjedhjet dhe sistemet zgjedhore, kultura politike dhe proceset e demokratizimit.

Sonja RIsteskaSonja Ristevska është referente projektues, përgjegjëse për Evropën Juglindore në organizatën tink tenk Agora (Agora Energiewende) në Berlin, Gjermani. Ajo po punon në mënyrë aktive në fushën e tranzicionit energjetik në rajonin e EJL-së.

Sonja Stojadinovic 120x160Sonja Stojadinoviq ka lindur në vitin 1979 në Veles. Ajo është politikologe e diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë "Justiniani i Parë" në Shkup, ku përfundoi edhe studimet master në Politikë Ndërkombëtare me temë "Lufta jo e dhunshme në politikë: Faktorët për sukses dhe dështim". Ajo punon si autore e pavarur për portalet rajonale kroate Lupiga dhe Bilten dhe është aktiviste në lëvizjen e majtë Solidariteti.

Stefan Mitic 120x160

Stefan Mitiq është student në Universitetin e New York-ut në Abu Dhabi (NYU Abu Dhabi) ku studion në Fakultetin e Shkencave Politike dhe Fakultetin e Kërkimeve Sociale dhe Politikave Publike. Ai është një gazetar në gazetën studentore The Gazelle dhe është anëtar i modelit të Kombeve të Bashkuara në universitet. Fushat me interes të veçantë janë të drejtat e njeriut, ndryshimi i klimës, drejtësia klimatike dhe zgjidhjet e mundshme, etika në përdorimin e rrjeteve sociale, përdorimi i të dhënave personale dhe siguria e internetit, si dhe lidhja midis politikës dhe teknologjisë.

Stefan Ristovski 120x160Stefan Ristevski është hulumtues në EPI që nga dhjetori i vitit 2019. Stefan ka magjistruar në College of Europe në Bruge, Belgjikë. Ka magjistruar në drejtimin Studime ekonomike evropiane me specializim në lëminë e biznesit. Ai ka diplomuar në Fakultetin Ekonomik në Shkup në drejtimin Tregti ndërkombëtare. Stefan bën monitorimin e procesit të aderimit të Maqedonisë së Veriut në BE dhe politikave sektoriale. Deri më tani, ka marrë pjesë në shkruarjen e disa billteneve lidhur me COVID-19 dhe gjendjen në Evropën qendrore dhe lindore. Para se të bëhet pjesë e EPI, ai ishte i angazhuar në EuroEvents – Instituti për hulumtime të tregut, në veçanti në projekte që kanë të bëjnë me transparencë dhe harmonizim me rregullativat, si dhe mbrojtjen shëndetësore ndërkufitare me fokus të veçantë në acquis Evropian.

Suzana Josevska Anastasovska 120x160Suzana Joshevska Anastasovska punon si avokate në zyrën e avokatisë "Stankoviq dhe Joshevska", pas tre vjet përvojë pune në zyrën e avokatit Pançevski dhe një vit në Gjykatën Themelore Shkup 2. Ajo mban leksione për Ligjin për Marrëdhëniet e Punës në Qendrën e Këshillimit të Menaxhimit MOTIVA. Ashtë anëtare e Odës së Avokatëve të Maqedonisë, Shoqatës Maqedonase të Juristëve të Rinj, Federalistëve të Rinj Evropianë dhe Qendrës për Shoqërinë informatike dhe Pronë Intelektuale.

Tamara Qupeva është studiuese shumëvjeçare në fushën e arsimit dhe komunikimit. Profesoreshë, Doktor i Shkencave Filologjike që nga viti 2010, autore e dhjetëra punimeve dhe librave profesionalë ("Mësimdhënia Kreative dhe Teksti" dhe "Komunikimi Pedagogjik"). Në vitin 2018, e përfundoi qëndrimin e studimeve në Shtetet e Bashkuara, si pjesë e programit SUSI. Ajo ka qenë bashkëpunëtore për një kohë të gjatë në Shkollën e Gazetarisë dhe Marrëdhënieve me Publikun, gazetën “Medium” dhe Institutin e Mediave Maqedonase. Ajo është gjithashtu mentore për orët praktike të studentëve nga Fakulteti i Filologjisë "Blazhe Koneski" - Shkup.

tatjana eftimoskaTatjana B.Eftimoska punon si profesoreshë e Gjuhës Bashkëkohore Maqedonase në Shkollën ​​Ndërkombëtare NOVA dhe në Shkollën e Lartë të Gazetarisë dhe Marrëdhënieve me Publikun. Ka përfunduar studimet master dhe doktorturë në letërsinë maqedonase. Është autore e teksteve të shumta dhe disa librave në fushën e maqedonistikës.

Tatjana Cakulev 120x160Tatjana Çakulev është përfaqësuese e Koalicionit O2, një iniciativë qytetare për ajër të pastër, zvogëlimin e ndotjes së tokës dhe ujit, mbrojtjen e biodiversitetit, natyrës dhe mbrojtjen kundër efekteve të ndryshimit të klimës.

Tina Hrubi 120x160

Tina Hrubi ka përfunduar master studime për studimet e komunikologjisë në Fakultetin për studime kroate në Zagreb,e specializuar për marrëdhënie me publikun. Ajo ka diplomuar në Universitetin "Vilnus" në Lituani dhe në Universitetin Kombëtar " Sun Jat-sen” në Tajvan përmes programit për shkëmbimin e studentëve . Që nga viti 2013, ajo është anëtare aktive e Shoqatës për Komunikim dhe Kulturë të mediave, si pjesë e projektit "Mind over Media", e krijoi planin e parë mësimor propagandues dedikuar për edukimin e migrantëve dhe azilkërkuesve. Për momentin është e punësuar në Shoqatën për komunikim dhe kulturë të mediave si koordinatore e aktiviteteve projektuese dhe është zëvëndës/drejtoresh e zyrës.

Todor Cepreganov 120x160Todor Çepreganov është doktor i shkencave historike dhe studiues i historisë moderne, me një interes të veçantë për historinë politike dhe historinë e diplomacisë. Ai është angazhuar në dhënien e leskioneve për studimet pasuniversitare në Institutin e Historisë Kombëtare dhe ka qenë shefi dhe bashkëpunëtori i më shumë se 20 projekteve të realizuara vendase dhe të huaja në historinë e Ballkanit dhe të Maqedonisë. Ai ka botuar mbi 36 monografi, antologji të dokumenteve dhe teksteve shkollore dhe mbi 50 artikuj në revista vendase dhe të huaja.

filip nacoski 120x160Filip Nacoski u diplomua në gjuhë dhe letërsi italiane në Fakultetin e Filologjisë "Blazhe Koneski" në Shkup dhe e përfundoi shkollën një vjeçare të gazetarisë në MIM. Ai është redaktori i Offside, seksioni sportiv i portalit offline.net.mk dhe më parë ka qenë redaktor i revistës mujore sportive "Esport" si dhe gazetar në redaksitë informative të TV A2 dhe TV Kanal 5, si dhe në emisionin për gazetari investigative "KOD" .

filip spirovski 120 160Filip Spirovski është një nga themeluesit e OJQ-së: “Gazetarët për të Drejtat e Njeriut”, ku tani punon si drejtor ekzekutiv. Ai aktualisht është student pasuniversitar në studimet master për Menaxhimin e Komunikimeve Strategjike në Institutin për Studime të Komunikimit në Shkup. Më parë, ai ka punuar në ish-"Nova Makedonija", si redaktor teknik i disa revistave: “Puls”, “Forum”, “Vreme”, “Detstvo” (Fëmijëria) ...

Hristina Runceva 120x160Kristina Runçeva Tasev është docente në Fakultetin e Drejtësisë "Justiniani i Parë" në Shkup, në fushën shkencore të shkencave politike të aplikuara. Ajo është autore i punimeve profesionale dhe shkencore të botuara në revista vendase dhe ndërkombëtare dhe ka punuar në disa projekte studimore. Ajo është një nga themeluesit e Institutit të Maqedonisë për Studime Evropiane (MIES).

Xhelal blogeriXhelal Neziri ka përfunduar studimet e masterit në  sferën e komunikimit dhe marrëdhëniet me publikun në Institutin për Kërkime Sociologjike dhe Politiko-Juridike në Universitetin "Shën Kirili dhe Metodi" në Shkup. Ai ka përvojë të pasur gazetarie. Menjëherë pas përfundimit të Fakultetit të Filologjisë në 1999, i u inkuadrua në gazetën e përditshme në gjuhën shqipe “Fakti” si gazetar. Në vitin 2002, ai u bë redaktori i gazetës së përditshme “Global”, dhe punoi si bashkëpuntor në javoren “Lobi”. Në vitin 2003, ai u punësua si korrespodent i gazetës “Koha Ditore Maqedoni”, ndërsa punonte për javoren “Java”. Në vitin 2005 ai ishte redaktori i gazetës “Lajmi Ekskluziv”, dhe në vitin 2007 ai themeloi javoren e tij “Nacional”. Që nga viti 2011 ai është themelues dhe kryetar i Qendrës për Gazetari Hulumtuese (SKUP) Maqedoni në Shkup.

prikazni od regionot

 • Blogo +

  Bashkohuni me ekipin e bashkëpunëtorëve dhe sugjeroni një temë ose dërgoni një tekst, me foton tuaj dhe një biografi të shkurtër në info@iks.edu.mk.

  Lexo më shumë

 • Udhëzime +

  Tekstet duhet të përmbajnë ndërmjet 900 dhe 1300 fjalë dhe duhet të shkruhen në paragrafë të shkurtër, në një stil të kuptueshëm dhe joformal.

  Lexo më shumë

 • Shkarko +

  Ne dëshirojmë të nxitim një debat të shëndetshëm në lidhje me interesin publik dhe për këtë arsye t'i inkurajojmë lexuesit të lënë komente të arsyeshme dhe konstruktive në të gjitha blogјet tona, përfshirë edhe kritika të forta.

  Lexo më shumë

 • 1

Na ndiq