fbpx

Абортус

Хрватските конзервативци во напад на абортусот

Лидија Пискер

01.02.19

МК   BS   ALB Лидија Пискер (Lidija Pisker)  Поради стравот од осуда од општеството и поради пречките во остварувањето на своите права во јавните...