Академска слобода

Академската заедница чувар на академската слобода

Светомир Шкариќ

19.04.18

проф. д-р Светомир Шкариќ  Без наука универзитетот ја губи смислата на своето постоење. Ако и натаму науката се уредува со друг, посебен закон,...