Александар Лукашенко

Лукашенко во својот бункер

Славомир Шираковски

28.08.20

Славомир Шираковски По двонеделните протести што се одвиваа низ целата држава како реакција на некредибилните избори од 9 август, во Белорусија...