Билатерален спор

Патот од Скопје до Брисел не поминува преку Софија

Ида Мантон

04.06.21

Ида Мантон Двете страни ќе имаат корист од процес на медијација воден од меѓународен експертски тим, кој би бил составен дел од ССА процесот на ЕУ и...