Високо образование

Gaudeamus igitur: за предлог-законот за високото образование

Весна Попоска

30.04.18

м-р Весна Попоска Текстот на новиот Закон за високото образование се очекуваше со нетрпение и во голема мера одговори на дел од барањата. Но, се`...