fbpx

Вода

Водата како јавно добро: како да стигнеме дотаму?

Јадранка Иванова

17.09.21

м-р Јадранка Иванова Размислуваме како можеме да ја заштедиме и заштитиме водата, но само додека немаме вода! Сите наши размислувања, грижи и...

Во Македонија немаат сите пристап до тоалети

Филип Спировски

18.02.17

Филип Спировски Пристапот до вода и санитација меѓу урбаните и руралните средини во Македонија не е еднаков. Пристап до безбедна вода имаат 91...