fbpx

Вонредна состојба

Демократијата на задно седиште во време на пандемија

Катерина Колозова

11.05.20

ALB  SR Катерина Колозова Поради прогласената вонредна состојба и доделената законодавна моќ на извршната власт, земјата мораше да дерогира од...

Од иста ситуација не може да се продуцираат две вонредни состојби

Димитар Апасиев

23.04.20

Димитар Апасиев Претседателот на РМ – сосема противуставно, паушално и арбитрарно, донесе нова, т.е. втора деклараторна Одлука за утврдување на...

Правната битка за вонредната состојба

Светомир Шкариќ

17.04.20

Проф. д-р Светомир Шкариќ Вонредната состојба е уредена со Уставот и нема потреба од нејзино доуредување со закон. Постојните одредби се доволни за...

Како до најефективен „домашен притвор“?

Сами Махрум

15.04.20

Сами Махрум (Sami Mahroum) Мерките за социјално дистанцирање во борбата против КОВИД-19 се огромен тест за тоа колку цели населенија би можеле да се...