Геополитика

Враќањето на геополитиката на Балканот не е неизбежно

Флориан Биебер, Дане Талески и Никола Димитров

15.05.17

проф. д-р Флориан Биебер, д-р Дане Талески и доц. д-р Никола Димитров Политичките кризи, регионалните тензии и влошувањето на демократијата...