Граѓанско учество

Судниот ден за демократијата?

Ана Паласио (Ana Palacio)

18.09.20

Ана Паласио (Ana Palacio) Во либералните демократии веќе со години се продлабочува политичката поларизација, се намалува довербата во владеењето на...