Деца

Post-Kovid shkolla, e ardhmja që po na ndodh tani!

Тамара Ќупева

14.08.20

Tamara Qupeva Post-Kovid shkolla është e ardhmja që po na ndodh tani. Vetëm për një çast ajo solli me vete sfidat më të mëdha me të cilat përballet njerëzimi në këtë shekull. Nuk ka një model unik për siguri dhe mësuarje të plotë, por ka arsye...

A kalojnë fëmijët më shumë kohë me mediat gjatë pandemisë?

Катарина Блажина Мукавец

12.08.20

Katarina Blazhina Mukavec Me përdorimin e tepërt të mediave dhe përmbajtjes së papërshtatshme në internet, lista e rreziqeve me të cilat fëmijët mund të ballafaqohen është e gjatë. Përgjigja e kësaj pyetjeje është e parashikueshme dhe shumë e...