fbpx

Диспропорција на населението

Нагласена регионална диспропорција на населението во Република Македонија

Јорде Јаќимовски

24.10.17

проф. д-р Јорде Јаќимовски Големи и стратешки важни микрорегиони остануваат популационо непокриени, а нивните ресурси неискористени. Населението...