Еволуција

Човечката природа и етичкиот живот

Масимо Пиглиучи

28.06.19

Масимо Пиглиучи (Massimo Pigliucci) Еволутивните психолози и некои невро-научници велат дека ние лошо се приспособуваме во модерниот контекст – дека во...