Еколошко образование

Еколошката едукација е единственото решение

Кирил Арсовски Пржо

18.08.21

Кирил Арсовски Пржо Природата, екосистемите и биодиверзитетот се менуваат. Тие стануваат само полоши и за овој факт не постои никаков сомнеж. Но...