Е-услуги

Дали е Македонија подготвена за дигитална Влада?

Ангел Мојсовски и Јулијана Караи

09.11.20

Ангел Мојсовски, Јулијана Караи Што претставува дигитализацијата на административните услуги и далиСеверна Македонија е подготвена за...