fbpx

Закон

Задолжителноста на адвокатскиот печат и потпис и правото на пристап до суд

Иван Колевски

09.07.18

м-р Иван Колевски Дали задолжителноста на адвокатски печат и потпис ќе има влијание на правото на граѓаните за пристап до суд? Како судовите треба...