Земјоделство

Дефекти на руралната политика во Македонија

Јорде Јаќимовски

24.04.19

ALB проф. д-р Јорде Јаќимовски Земјоделството сè уште е единствен извор на приходи, кој не може да го одржи микросистемот и разновидните потреби на...