Избирачки список

Да се преброиме пред да избереме легитимна власт

Радица Тодоровска

08.03.16

м-р Радица Тодоровска 24 декември 2012… спорно изгласување на буџетот за 2013 година… опозицијата надвор од Собранието… враќање на мандатите...