Инвестиции

Доколку ги реализиравме јавните капитални инвестиции можеби ќе имавме и поголем економски раст

Весна Гарванлиева Андонова

23.12.19

ALB Весна Гарванлиева Андонова Нередовното реализирање на капиталните инвестиции ја става под прашање фискалната дисциплина на Владата. Јавните...

Економски препород во најава

Никола Поповски

29.10.18

проф. д-р Никола Поповски Сега сите очи се свртени кон предизвиците од новонастанатата состојба со уставните амандмани. Тие можат да донесат...