Канал

Каналот Дунав-Морава-Вардар-Егеј е неизводлив и неисплатлив за Македонија

Кирил Арсовски Пржо

08.03.18

Кирил Пржо Арсовски Поради малиот проток на вода во реката Вардар, за разлика од Дунав, каналот Дунав-Морава-Вардар-Егеј е неизводлив во...