Крим

Сите фактори кои доведоа до војна во Украина

Виктор Јакимовски

02.03.22

Колку всушност е длабок овој проблем, за да дојде до точка од која „нема...

За агресијата врз Украина не може да биде виновен никој друг освен агресорот

Кристијан Фидановски

01.03.22

Разните погрешни паралели со пост-југословенските конфликти, но и погрешното разбирање на пошироката меѓународна политика по крајот на Студената...

Зошто Русија станува се понервозна и како европските земји и САД и спремаат нова геополитичка реалност

Виктор Јакимовски

12.05.21

Виктор Јакимовски Европа е решена да се ослободи од меката моќ на Москва (енергенсите), а и на дипломатско поле сака да и стави до знаење дека и за...