fbpx

ЛГБТИ

Правото мора конечно да застане во одбрана на трансродовите лица

Биљана Гинова (Biljana Ginova) и Лила Милиќ (Lila Milikj)

25.01.21

Биљана Гинова, Лила Милиќ И покрај препораките од Европската комисија и Советот на Европа, но и обврската што произлегува од пресудата која...

Да се расте како ЛГБТИ

Лина Ќостарова Унковска

19.12.18

МК   ALB Лина Ќостарова Унковска Оставени во незнаење, децата и младите денес, во Македонија, го живеат својот живот како знаат и умеат,...

Правното признавање на родот e клучнo за правата на трансродовите луѓе во Македонија

Ирена Цветковиќ

16.11.18

МК   ALB д-р Ирена Цветковиќ  Сега е најдоброто време Република Македонија да започне со процесот на усвојување модел кој експертите и транс...