Лекови

Етичноста на борбата против отпорност на лекови

Кристијан Мунте (Christian Munthe)

01.06.18

Кристијан Мунте (Christian Munthe) Кога луѓето неодговорно користат антибиотици за да се изборат со обична настинка, кога фармерите користат...