fbpx

Медијација

Примена на медијацијата им пружа „втора шанса“ на децата во Македонија

Ангела Делевска

22.06.22

Со медијацијата детето може да сфати дека згрешило, да почувствува одговорност и каење поради стореното и да биде свесно дека со медијација му се...

Патот од Скопје до Брисел не поминува преку Софија

Ида Мантон

04.06.21

Ида Мантон Двете страни ќе имаат корист од процес на медијација воден од меѓународен експертски тим, кој би бил составен дел од ССА процесот на ЕУ и...