fbpx

Меѓуетнички односи

Спознавање на „Другите“: контактот како основа за градење подобри меѓуетнички односи кај децата

Ана Томовска Мисоска и Катерина Мојанчевска

13.03.19

ALB Ана Томовска Мисоска и Катерина Мојанчевска Еден од начините на промовирање подобри меѓуетнички односи помеѓу децата е овозможување...