Меѓународни односи

Историски комисии како пристап во надминување на историографско-политички конфликти

Петар Тодоров и Дарко Стојанов

06.12.18

МК   ALB доц. д-р Петар Тодоров и доц. д-р Дарко Стојанов Целта на билатералните историски комисии е подавање рака за надминување на конфликтите...