Младинска невработеност

Младите и вработувањето: очекувања наспроти реалност

Марија Топузовска Латковиќ

13.02.18

вон. проф. д-р Марија Топузовска Латковиќ Македонија е меѓу првите десет земји во светот според невработеноста на младите која е речиси двојно...