МОК

Македонскиот спорт доби патоказ како да ја смени легислативата

Милорад Стојмановски

25.11.19

ALB Милорад Стојмановски Владините претставници Даниел Димевски и Ѓорѓи Тасев од прва рака можеа да ги слушнат забелешките во седиштето на ИОК во...