fbpx

Новинарство

Пандемијата покажа дека новинарите не знаат како да известуваат во кризни ситуации

проф. д-р Дубравка Валиќ Недељковиќ

29.05.20

ALB  SR проф. д-р Дубравка Валиќ Недељковиќ Она она што го нудат медиумите во времето на КОВИД-19 покажа колку тие не се подготвени за да...

Свет полн со луѓе како Кашоги

Дауд Кутаб (Daoud Kuttab)

19.01.19

Дауд Кутаб (Daoud Kuttab) Злосторствата против новинарите се распространети низ целиот свет, особено во авторитарните режими. Поради суштинската...

Прикажување на опасностите за новинарите пред јавноста

Лион Вилемс

02.11.17

Лион Вилемс (Leon Willems) Секој петти ден, во просек, некаде во светот, гине новинар само затоа што е новинар. Во девет случаи од десет, за тоа...

Професионализмот и натаму e „мисловна именка“ за македонското новинарство

Дејан Донев

24.08.16

вон. проф. д-р Дејан Донев Уште пред етиката да стане нераздвоен дел од новинарската професија, историски анализирано, главната теза за неморалните...