Обновливи извори

Ќе се зголеми ли производството на струја од обновливите извори на енергија?

Соња Ристеска

08.02.18

м-р Соња Ристеска Производството на струја од обновливите извори на енергија е далеку зад термоцентралите и големите хидроцентрали, како и од...

Поголемо искористување на сонцето – како од пасивни потрошувачи до активни произведувачи на електрична енергија

Соња Ристеска

27.10.17

м-р Соња Ристеска Во Македонија малку се знае за можностите граѓаните активно да се вклучат во енергетскиот систем, не само како корисници туку и...