Образованое

Умствените ограничувања за доживотно учење

Едоардо Кампанеља

24.11.18

Едоардо Кампанеља (Edoardo Campanella) Во еврозоната, само околу 10 отсто од работната сила присуствувала на формални или неформални обуки во 2017 година, а...