fbpx

Онлајн медиуми

Модерацијата како модел за саморегулација кај онлајн медиумите

Лилјана Пецова-Илиеска

15.08.17

м-р Лилјана Пецова-Илиеска Најчести места каде што може да се препознае (и шири) говорот на омраза на интернет се всушност онлајн медиумите кои...