Онлајн судења

Онлајн судења – неопходност или јалова идеја?

Јасмин Калач

17.03.21

Јасмин Калач Дигитализацијата и онлајн судењата подразбира судовите, обвинителствата и другите надлежни органи, па и адвокатите да имаат...