ОН

Постигнувањето на Кофи Анан

Рамеш Такур

24.08.18

Рамеш Такур (Ramesh Thakur) Потрајната дамка на угледот на Анан беше неговата одговорност за рестриктивните толкувања на овластувањата на ООН за...