fbpx

Опасности

Прикажување на опасностите за новинарите пред јавноста

Лион Вилемс

02.11.17

Лион Вилемс (Leon Willems) Секој петти ден, во просек, некаде во светот, гине новинар само затоа што е новинар. Во девет случаи од десет, за тоа...