Општествен договор

Одбројаните денови на либералната демократија

Ридван Пешкопија

27.09.21

Ридван Пешкопија Западот може да му послужи на остатокот од светот како изложба на ужасни и очигледно неуспешни идеи, меѓу кои се и комунизмот,...