Основни права

Моментот на вистината за универзалното образование

Гордон Браун

23.03.18

Гордон Браун (Gordon Brown) „Не сакам да умрам“, моли едно преплашено девојче од една од воените зони, „сакам само да учам“. Сепак, во нејзиното писмо до...