fbpx

Пари

Пари и партии: за големите пари на големите риби

Здравко Савески

12.12.17

д-р Здравко Савески Некои политички партии вртат големи суми пари од нивното јавно и приватно финансирање. Во 2017, само по основот на обезбедени...