Партиска чистка

Како да се спречи нова партиска чистка

Гоце Трпковски

04.07.17

Гоце Трпковски Малку внимание се обрнува на тоа дека партиската чистка не подразбира само отпуштање од работа. Една од најголемите чистки се...