Пензии

Со бастун ли на работа ќе се оди во Македонија?

Здравко Савески

06.03.18

д-р Здравко Савески  „Дупката“ во ПИОМ е резултат на промената на политиките за финансирање на пензискиот систем и ако се сака таа да се намали,...