Пензиски систем

Повеќе осигуреници, но помалку приходи – проблемот на одржливост на пензискиот систем во Македонија

Ивана Велковска

30.01.18

м-р Ивана Велковска За да се намали дефицитот предизвикан од разликата меѓу приходите од придонеси и трошоците за пензии кој се повеќе се...