Планина

Рекреацијата во природа бара лична одговорност

Кирил Арсовски Пржо

28.10.16

Кирил Пржо Во Македонија постои сериозен системски проблем за контрола на движење во природата, па со тоа најголемата одговорност за безбедноста...